Aidas Matutis

Aktorius

Gimė 1986 m. Klaipėdoje.

2005 m. baigė Klaipėdos "Žemynos“ gimnaziją.

2005-2010 m. studijavo Klaipėdos universitete Menų fakultete režisūrą ir vaidybą.

Nuo 2010 m. dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS

2020 m.
Andrius -
Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2019 m.
Filostratas, Fėja - Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) „Vasarvidžio nakties sapnas“, rež. Paulius Ignatavičius.
Vaidmuo - „Memofutura“, rež. Jonas Tertelis.
 
2018 m.
Jis - Eugene Ionesco  „Tobula pora“, rež. Paulius Ignatavičius.
Vaidmuo - J. Marcinkevičius/Nikolas Darnstädt „Mindaugas“, rež. Nikolas Darnstädt.
 
2017 m.
Loidas
– Maria Irene Fornes „Dumblas“, rež. Aaron Kahn (JAV), Goda Palekaitė.

2016 m.
Mažasis princas - „Mažasis princas“ pagal Antoine de Saint-Exupery, rež. Šarūnas Datenis.
Jotautas Kristautas – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.

2015 m.
Ebinas, Šerifas – Judžinas O‘Nilas „Meilė po guobomis“ (N-14), rež. Paulius Ignatavičius.
Bifas – Arturas Mileris „Komivojažieriaus mirtis“, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Fiodoras – Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Daktaras ir jaunas vyriškis – Tenesis Viljamsas „Geismų tramvajus“, rež. Algirdas Latėnas.

2013 m.
Jonas Butkys - "Nebylys" pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, insc. aut. ir rež. Jonas Vaitkus.
Mokytojas -
Marselis Panjolis „Duonkepio žmona″, rež. A. Lebeliūnas.
Tigriukas – „Mikė“ pagal A.A. Milne knygą „Pūkuoto pasaulis“, insc. aut. ir rež. Algimantas Pociūnas.

2012 m.
Tigriukas - pagal A. A. Milne knygą „Pūkuotuko pasaulis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Jokūbėlis - pagal V. Račicko knygą „Berniukai šoka breiką″, rež. Antanas Gluskinas.
Čeisas - Adamas Repas „Inertiškos dujos″, rež. Tomas Jašinskas.

2011 m.
Lorensas Šenonas - Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Mokslininkas - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.
Aleksejus - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.

2010 m.
Matis - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Kiuiži - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

APDOVANOJIMAI

2016 m. „UNESCO Šiaulių klubo premijos“ laureatas.

2016 m. 32-ojo Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lio „Vai­di­na­me žem­dir­biams“ (Rokiškis) nominacija už ge­riau­sią festivalio vyro vaidmenį Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Ai­dui Ma­tučiui  už Bi­fo vaid­me­nį Ar­tu­ro Mi­le­rio dvie­jų da­lių me­lo dra­mo­je „Ko­mi­vo­ja­žie­riaus mir­tis“ (re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas) ir Fio­do­ro vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Kaš­to­nė“.

2012 m. Moterų klubo „Šiaulietė” premija už metų debiutą.


Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
2 PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
90 TEATRO SEZONAS