Aurimas Pintulis

Aktorius

Atgal

Gimė 1984 m. Šiauliuose.

2003-2007 metais studijavo Klaipėdos universitete.

Nuo 2007 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS (Valstybinis Šiaulių dramos teatras)

2019 m.
Chlopovas - Nikolajus Gogolis „Revizorius“, rež. Aidas Giniotis.

2017 m.

Direktorius - Michal Walczak "Kasykla" (N-14), rež. Artūras Areima.

2016 m.
Napoleonas Lietuvis – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.

2015 m.
Cirko artistas – Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Haroldas Mičelas (Mičas) - Tenesis Viljamsas "Geismų tramvajus", rež. Algirdas Latėnas.
Dailininkas – Aleksejus Tarnovickis (Aleks Tarn) „Dibukas“,rež. Raimundas Banionis.

2013 m.
Pasakotojas (Pempėnas) - "Nebylys" pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, inscenizacijos autorius ir rež. Jonas Vaitkus.
Majfė – Marcelis Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Mikė – „Mikė“pagal A.A. Milne knygą "Pūkuotuko pasaulis“, inscenizacijos autorius ir rež. Algimantas Pociūnas.

2012 m.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Steiplyz - Adamas Repas „Inertiškos dujos″, rež. Tomas Jašinskas.

2011 m.
Džeikas Lata - Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Slaptasis patarėjas - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Pastorius - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Grėblys, Ponas Bekas - Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis″, rež. Antanas Gluskinas.
Kavalierius Ripafrata - Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Kukučio kelionės draugas - „Kukučio kelionė″ pagal Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades″, rež. Inga Norkutė.

2009 m.
Vaiduoklis - „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius.
Draugės vyras - Jon Fosse „Vieną vasaros dieną″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Kiuiži - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2008 m.
Linjeras - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Nešikas - Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis″, rež. Antanas Gluskinas.
Kalvis - „Bebenčiukas ir Laumė″ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais, rež. Inga Norkutė.
Deimantas - Herkus Kunčius „00:45 pagal Goldingą″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Jonas - Arvydas Juozaitis „Salomėja″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Gaidys - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.
Vaikų namų auklėtinis - Saulius Šaltenis „Kaip užmušt Jasoną?″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2007 m.
Garbės sargybinis - „Juozapas Šveikas″ Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.
Robertas Lokampas - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Bindingas - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Klemanas Duvras - Robert Lamoureux „Sriubinė″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

VAIDMENYS (Kituose teatruose)

2018 m.
Fabijonas –  Rimanto Šavelio „Fabijonas“, rež. Alvydas Vizgirda („Pilies“ teatras (Klaipėda).
Kristijonas –  Sauliaus Šaltenio „Kalės vaikai“, rež. Eimuntas Nekrošius (Klaipėdos dramos teatras).

FILMOGRAFIJA

2009-2015 m. „Naisių vasara“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai, Saulius Balandis), TV serialas.

2017 m. „Laisvės kaina. Partizanai“ (rež. Saulius Balandis), kino filmas.

 Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
2 PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
89 TEATRO SEZONAS