Kultūros pasas

Atgal

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 12 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.

Valstybinio Šiaulių dramos teatro pasiūlymai, įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį: 

1. Spektaklis vaikams „Didelė Lietuviška pasaka“ Monikos Baranauskaitės, lietuvių liaudies pasakų motyvais 1-4 kl. 5,00 Eur
2. Spektaklis vaikams „#Bjaurusis ančiukas mokykloje #2121“ pagal H. K. Andersono pasaką "Bjaurusis ančiukas mokykloje" 1-8 kl. 5,00 Eur
3.

Spektaklis-pamoka „Žinomi tekstai / nauji kontekstai“. Pasirinktinai:

3.1. „Buvo tylu“ pagal Jurgio Savickio noveles (rež. Kotryna Siaurusaitytė) (nuotolinis)

3.2. „Erlickas“ pagal Juozo Erlicko kūrybą (rež. Marijus Česnulaitis) (nuotolinis)

3.3. „Mindaugas“ pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą (rež. Paulius Ignatavičius) (nuotolinis)

9-12 kl. 3,00 Eur
4.

Teatralizuota literatūros pamoka „Žinomi tekstai / nauji kontekstai“. Pasirinktinai:

4.1. K. Di Kamilo „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“ (nuotolinis)

4.2. Dž. Kriusas „Timas Taleris arba Parduotas juokas“ (rež. Inga Jarkova-Bučienė) (nuotolinis)

4.3. J. Mekas „Laiškai iš niekur“ (rež. Naubertas Jasinskas) (nuotolinis)

5-8 kl.

3,00 Eur