Kultūros pasas

Atgal

 

Kultūros pasas – priemonė visų Lietuvos mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, kultūros pažinimo įpročiams ugdyti ir jų kultūros patirčiai plėsti, teikiant jiems atitinkamas kultūros ir meno paslaugas.

Kultūros pasui įgyvendinti kiekvienais kalendoriniais metais vienam mokiniui skiriama 15 eurų, kurie panaudojami kultūros paso paslaugoms finansuoti.
 

Valstybinio Šiaulių dramos teatro pasiūlymai, įtraukti į Kultūros paso paslaugų rinkinį: 

Nr. Pavadinimas Klasės Kaina, Eur
1. Spektaklis vaikams „Tegyvuoja Lambertas!“ pagal Džanio Rodario apysaką-pasaką „Dusyk gyveno baronas Lambertas“ 1-4 5,00
2.
Spektaklis vaikams „Mažasis princas“ pagal Antoine de Saint-Exupery knygą „Mažasis princas“ 1-4  5,00
3. Spektaklis vaikams „Ežiukas rūke“ pagal S. Kozlovo knygos „Ežiukas rūke“ pasakas 1-4  5,00
4. Spektaklis vaikams „Blusyno pasakojimai“ pagal Gendručio Morkūno knygą 1-6 5,00
5. Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis“, spektaklis vaikams 1-4  5,00
6. Spektaklis vaikams „Kukučio kelionės“ pagal M. Martinaičio „Kukučio balades“ 1-4 5,00
7. Spektaklis vaikams „Bebenčiukas ir Laumė“ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais 1-4  5,00
8. Spektaklis vaikams "Didelė Lietuviška pasaka" Monikos Baranauskaitės, lietuvių liaudies pasakų motyvais 1-4 5,00
9. Spektaklis vaikams "Bjaurusis ančiukas" pagal H. K. Andersono pasaką "Bjaurusis ančiukas mokykloje" 1-8 5,00
10. Spektaklis „Nebylys“ pagal Juozo Tumo-Vaižganto apysaką 9-12  5,00
11. Spektaklis „Mindaugas“ pagal Justino Marcinkevičiaus dramą poemą 9-12  5,00
12.

Spektaklis-pamoka „Žinomi tekstai / nauji kontekstai“

Pasirinktinai:

1. „Buvo tylu“ pagal Jurgio Savickio noveles (rež. Kotryna Siaurusaitytė) (+online)

2. „Erlickas“ pagal Juozo Erlicko kūrybą (rež. Marijus Česnulaitis) (+online)

3. „Mindaugas“ pagal Justino Marcinkevičiaus kūrybą (rež. Paulius Ignatavičius) (+online)

 9-12

5,00 (3,00)

 

13.

Teatralizuota literatūros pamoka „Žinomi tekstai / nauji kontekstai“ (planuojama online nuo rugsėjo mėn.)

Pasirinktinai:

1. K. Di Kamilo „Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė“

2. Dž. Kriusas „Timas Taleris arba Parduotas juokas“ (rež. Inga Jarkova-Bučienė)

3. J. Mekas „Laiškai iš niekur“ (rež. Naubertas Jasinskas) 

5-8 (3,00)