KOMIVOJAŽIERIAUS MIRTIS

Rež.: Arvydas Lebeliūnas
Atgal

Apie renginį

Autorius - Arturas Mileris 
Iš anglų k. vertė M. Melėnas, B. Puodžiukaitis
Režisierius – Arvydas Lebeliūnas
Scenografas – Marijus Jacovskis
Kostiumų dailininkė - Aleksandra Jacovskytė
Kompozitorius – Saulius Šiaučiulis
 
Arturas Mileris (Arthur Miller, 1915–2005) – JAV dramaturgas, eseistas, abstrakčiojo realizmo socialinės šeimos dramos kūrėjas.
 
„Komivojažieriaus mirtis“ (Death of a Salesman) – vieno garsiausių XX amžiaus Amerikos dramaturgų Arturo Milerio (Arthur Miller) pjesė, laikoma XX amžiaus dramaturgijos klasika. Dramoje per brandaus žmogaus gyvenimo vertės ir kainos suvokimą bei jauno žmogaus ieškojimų krizę ir bandymus įgyvendinti tėvo svajones atskleidžiamos tiesos ir melo, kaltės ir atsakomybės problemos. Arturas Mileris eksperimentavo su dramos forma: realybę supynė su pagrindinio personažo Vilio Lomeno pasąmonės vaizdais, į siužetą įterpė prisiminimų fragmentus, scenos erdvę ir laiką skaidė į praeities ir dabarties erdves. 1949 metais parašyta drama autoriui pelnė Pulicerio (Pulitzer)premiją.
 
Po pasaulinės pjesės šlovės ją atrado ir Lietuvos režisieriai, statę ją įvairiuose šalies teatruose kas dešimt metų: 1956 m. – Lietuvos nacionaliniame dramos teatre, 1968 m. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre ir 1997 m. – Jaunimo teatre. Pastaraisiais dešimtmečiais ši socialinės dramaturgijos pjesė teatralams nepasirodė aktuali. Valstybiniame Šiaulių dramos teatre „Komivojažieriaus mirtį“ statantis režisierius Arvydas Lebeliūnas įsitikinęs, kad ši pjesė mums aktuali, o dabar – ypač. „Šiuolaikiniame ekonominiame bėgime žmogus, ieškodamas būdo išsilaikyti, praranda vertybes, šeimą, net save patį. „Komivojažieriaus mirtis“ – tai šeimos išlikimo istorija. Viskas tarsi daroma dėl šeimos, o pasirodo, kad tas nepaliaujamas bėgimas, tas aukojimasis ir aukojimas virsta šeimos susvetimėjimo tragedija“, – sako režisierius.
 
Drama „Komivojažieriaus mirtis“ Valstybiniame Šiaulių dramos teatre statoma 2015-aisais, kai pasaulis mini žymiojo dramaturgo Arturo Milerio 100-ąsias gimimo ir 10-ąsias mirties metines.
Premjera - 2015 m. rugsėjo 26 d.
 
APDOVANOJIMAI
  • 2016 m. 32-ojo Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lio „Vai­di­na­me žem­dir­biams“ (Rokiškis) nominacija ge­riau­sią festivalio vyro vaidmenį Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Ai­dui Ma­tučiui  už Bi­fo vaid­me­nį Ar­tu­ro Mi­le­rio dvie­jų da­lių me­lo dra­mo­je „Ko­mi­vo­ja­žie­riaus mir­tis“ (re­ž. Ar­vy­das Le­be­liū­nas).
  • 2016 m.  XX-ajame profesionalių teatrų festivalyje „Žaldokynės kraštas“ (Biržai) žiūrovų prizas spektakliui Arturo Milerio dviejų dalių melo drama „Komivojažieriaus mirtis“ (rež. Arvydas Lebeliūnas).
 
 
 

Žiūrėti repertuarą