Aidas Matutis

Aktorius

Gimė 1986 m. Klaipėdoje.
2005 m. baigė Klaipėdos "Žemynos“ gimnaziją.
2005-2010 m. studijavo Klaipėdos universitete Menų fakultete režisūrą ir vaidybą.
Nuo 2010 m. dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS

2023 m.
Travolta - Artūras Dīcis "Skraidantis Travolta", rež. Toms Treinis.
Bananas - spektaklis su gidu „Didieji Šiauliai“, teksto autorius Rimantas Kmita, rež. Inga Jarkova-Bučienė, Aidas Matutis.
Atlikėjas - „Laimės žodynas“, režisierė-choreografė Agnija Šeiko.

2022 m.
Horacijus - „Man šiandien – Hamletas“ ne tik V. Šekspyro „Hamleto“ motyvais, rež. Ieva Stundžytė.
Vaizdo projekcijose - „Prarasta Katarinos Blum garbė“, rež. Agnius Jankevičius.


2021 m.
Barnabas - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.
Ugnius - Monika Jašinskaitė „#Bjaurusis ančiukas mokykloje #2121“, rež. Šarūnas Datenis.
 
2020 m.
Andrius - Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.
 
2019 m.
Filostratas, Fėja - Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) „Vasarvidžio nakties sapnas“, rež. Paulius Ignatavičius.
Vaidmuo - „Memofutura“, rež. Jonas Tertelis.
 
2018 m.
Jis - Eugene Ionesco  „Tobula pora“, rež. Paulius Ignatavičius.
Vaidmuo - J. Marcinkevičius/Nikolas Darnstädt „Mindaugas“, rež. Nikolas Darnstädt.
 
2017 m.
Loidas
– Maria Irene Fornes „Dumblas“, rež. Aaron Kahn (JAV), Goda Palekaitė.
Kunigas – Michal Walczak „Kasykla“, rež. Artūras Areima.

2016 m.
Mažasis princas - „Mažasis princas“ pagal Antoine de Saint-Exupery, rež. Šarūnas Datenis.
Jotautas Kristautas – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.

2015 m.
Ebinas, Šerifas – Judžinas O‘Nilas „Meilė po guobomis“ (N-14), rež. Paulius Ignatavičius.
Bifas – Arturas Mileris „Komivojažieriaus mirtis“, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Fiodoras – Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Daktaras ir jaunas vyriškis – Tenesis Viljamsas „Geismų tramvajus“, rež. Algirdas Latėnas.

2013 m.
Jonas Butkys - "Nebylys" pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, insc. aut. ir rež. Jonas Vaitkus.
Mokytojas -
Marselis Panjolis „Duonkepio žmona″, rež. A. Lebeliūnas.
Tigriukas – „Mikė“ pagal A.A. Milne knygą „Pūkuoto pasaulis“, insc. aut. ir rež. Algimantas Pociūnas.

2012 m.
Tigriukas - pagal A. A. Milne knygą „Pūkuotuko pasaulis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Jokūbėlis - pagal V. Račicko knygą „Berniukai šoka breiką″, rež. Antanas Gluskinas.
Čeisas - Adamas Repas „Inertiškos dujos″, rež. Tomas Jašinskas.

2011 m.
Lorensas Šenonas - Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Mokslininkas - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.
Aleksejus - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.

2010 m.
Matis - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Kiuiži - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

APDOVANOJIMAI

2024 m. Moterų klubo „Šiaulietė“ premija už Travoltos vaidmenį spektaklyje „Skraidantis Travolta“ (rež. Toms Treinis) ir už spektaklio su gidu „Didieji Šiauliai“ režisūrą.

2019 m. Šiaulių miesto savivaldybės premija Jo vaidmenį spektaklyje E. Ionesco „Tobula pora“ („The Perfect Match arba su naujais metais, Ionesco!“, rež. P. Ignatavičius).

2016 m. „UNESCO Šiaulių klubo premijos“ laureatas.

2016 m. 32-ojo Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lio „Vai­di­na­me žem­dir­biams“ (Rokiškis) nominacija už ge­riau­sią festivalio vyro vaidmenį Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Ai­dui Ma­tučiui  už Bi­fo vaid­me­nį Ar­tu­ro Mi­le­rio dvie­jų da­lių me­lo dra­mo­je „Ko­mi­vo­ja­žie­riaus mir­tis“ (re­ži­sie­rius Ar­vy­das Le­be­liū­nas) ir Fio­do­ro vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Kaš­to­nė“.

2012 m. Moterų klubo „Šiaulietė” premija už metų debiutą.

VAIDMENYS KITUOSE TEATRUOSE
2022 m.
Francas - Artūro Areimos teatro spektaklis „Šiukšlės, miestas ir mirtis“, rež. Paulius Ignatavičius.
2020 m.
Vyras - OKT teatro spektaklis „Bang“, rež. Paulius Ignatavičius.
2019 m.
Gunda -  OKT teatro spektaklis „Pizdukas“, rež. Paulius Ignatavičius.
Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS