Apie teatrą

Atgal
Šiaulių dramos teatras įkurtas 1931 metų rugsėjo 23 dieną. Tai buvo antras profesionalus teatras Lietuvoje, kurio misija – puoselėti ir skleisti teatro meną visoje Šiaurės Lietuvoje. Pirmuoju teatro direktoriumi tapo žinomas kultūros veikėjas, režisierius ir aktorius Juozas Staniulis, teatrui vadovavęs 1931- 1942 m. Pirmasis spektaklis – Boriso Dauguviečio režisuota fiaba Karlo Goccio "Princesė Turandot". 1935 m. teatras buvo iškeltas į Klaipėdą, tačiau po ketverių metų gerokai išblaškyta trupė vėl grįžo į Šiaulius. Nežiūrint sudėtingų darbo sąlygų Šiaulių dramos teatre dirbo garsūs to meto aktoriai: Potencija Pinkauskaitė, Elena Bindokaitė, Stepas Jukna, Juozas Rudzinskas, Galina Jackevičiūtė, Stasys Pilka ir.kt. 1940 metais teatras persikėlė į nuolatinį teatro pastatą. Teatre dirbo iškilūs aktoriai: Kazimieras Tumkevičius, Stasys Paska, Naubertas Jasinskas, Alfonsas Dobkevičius, Liudas Dapšys, Leonas Zmirskas, Albina Simokaitytė, Vytautas Benokraitis, Pranas Piaulokas ir kiti. Šiaulių dramos teatre dirbo režisieriai: Juozas Stanulis, Josifas Šeinas, Mamertas Karklelis, Kazimieras Tamkevičius, Aurelija Ragauskaitė, Saulius Varnas, Gytis Padegimas, Rolandas Atkočiūnas, Peteris Stoičevas, Sigitas Račkys, Rimantas Teresas, Regina Steponavičiūtė, Algimantas Pociūnas, Vytautas V. Landsbergis, Aidas Giniotis, Arvydas Lebeliūnas, Sigitas Račkys, Jonas Vaitkus, Antanas Gluskinas, Albertas Vidžiūnas ir kt.
 
Šiaulių dramos teatras turi valstybinio repertuarinio teatro statusą. Teatre veikia Didžioji ir Mažoji salės. Repertuare – spektakliai suaugusiems ir vaikams. Teatras gastroliuoja įvairiuose šalies miestuose, dalyvauja festivaliuose, rengia edukacinius užsiėmimus. Kiekvienais metais teatro sezono metu žiūrovams pristatomos 4 – 6 premjeros.
 
Šiuo metu nuolatinę trupę sudaro 30 aktorių. Kartu su patyrusiais scenos meistrais S. Jakubausku, V. Baranausku, R. Krilavičiūte, N. Mirončikaite, J. Žibūda, J. Bindoku, S. Povilaityte, E. S. Pauliukoniu, I. Liutikaite, V. Paleckaite, L. Bocyte, N. Bėčiūte ir Šiaulių scenoje subrendusiais aktoriais R. Dovydaičiu, I. Norkute, D. Petraityte, D. Jančiausku, J. Budriūnaite, R. Dudniku, A. Žviniu, M. Šaltyte, M. Jurevičiumi, A. Matutčiu sėkmingai dirba jaunesnioji karta: E. Stanišauskaitė-Žviniene, I. Jarkova, A. Gendvilas, S. Norgaila, G. Ramoškaitė, M. Geštautaitė, P. Ganusauskas, J. Baliukevič.
 
Nuo 2016 m. teatrui vadovauja Aurimas Žvinys, šiuo metu meno vadovė – Nomeda Šatkauskienė.
Per tą laiką gerokai atnaujintas teatro repertuaras. Greta klasikinių, žinomų kūrinių (T. Viljamso „Geismų tramvajus“, Judžino O‘Nilo „Meilė po guobomis“, Aldo Nicolaj „Rudens istorija“, Petro Vaičiūno „Patriotai“, W. Shakespearo „Vasarvidžio nakties sapnas“) gausiai statoma šiuolaikinė dramaturgija, apimanti įvairias novatoriškas dramines raiškos formas. Per paskutinius penkerius metus teatre dirbo daug jaunų, savitu kūrybos braižu pasižyminčių režisierių: Paulius Ignatavičius, Agnius Jankevičius, Šarūnas Datenis, Artūras Areima, Monika Klimaitė, Goda Palekaitė, Aleksandras Špilevoj, Jonas Tertelis. 2020 metais vienas garsiausių šiuolaikinių režisierių Oskaras Koršunovas sukūrė spektaklį „Remyga“ pagal Rimanto Kmitos specialiai teatrui parašytą pjesę.
 
Teatras aktyviai dalyvauja miesto kultūriniame gyvenime ir yra atviras naujoms kūrybinėms iniciatyvoms bei bendradarbiavimui.
LRT laidoje „Teatro biografijos“ istorijomis ir savo prisiminimais apie teatre dirbusius iškilius aktorius ir legendinius režisierius dalijasi ilgamečiai teatro aktoriai Juozas Bindokas, Vladas Baranauskas, Juozas Zibuda, Monika Šaltytė, teatro vadovas Aurimas Žvinys.
GalerijaFaktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS