Aurimas Žvinys

Teatro vadovas
Aktorius

Atgal
Gimė 1983 m. Vilniuje.

2001-2005 metais studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Nuo 2005 metų dirba Šiaulių dramos teatre aktoriumi.

Nuo 2016 m. Valstybinio Šiaulių dramos teatro vadovas.

VAIDMENYS
 
2021 m.
Bendruomenės seniūnas - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.
 
2019 m. 
Antonas - Michailas Durnenkovas „Ežeras“, rež. Agnius Jankevičius.
 
2016 m.
Petras Velykis – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.

2015 m.
Bernardas – Arturas Mileris Komivojažieriaus mirtis(N-14), rež. Arvydas Lebeliūnas.
Fiodoras – Daiva Čepauskaitė „Kaštonė" pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Chonenas – Aleksejus Tarnovickis (Aleks Tarn) „Dibukas“,rež. Raimundas Banionis.
Asistentas – „Gražuolės“ pagal Vladimiro Zabalujevo ir Aleksejaus Zenzinovo to paties pavadinimo pjesę, rež. Agnė Dilytė.

2013 m.
Klebonas – Marcelis Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2012 m.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Alenas Rejis - Yasmina Reza „Skerdynių dievas″, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Volfgangas - Tenesio Viljamso „Iguanos naktis″, rež. Gytis Pagedimas.

2011 m.
Mažordomas, rūmų vyresnysis valdytojas - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Advokatas - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Gendrutis. Klasiokas. Tėtis. Televizorius - „Blusyno pasakojimai″ pagal Gendručio Morkūno knygą, rež. Antanas Gluskinas.

2009 m.
Nepažįstamasis - „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius.

2008 m.
Sirano de Beržerakas - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Bulis - Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis″, rež. Antanas Gluskinas.
Bebenčiukas - „Bebenčiukas ir Laumė″ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais, rež. Inga Norkutė.
Karolis - Herkus Kunčius „00:45 pagal Goldingą″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Girdvainis - Kazys Boruta „Baltaragio malūnas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2007 m.
Kepyklos savininkas - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Žvejys. Šuo. Žuvis. Meška - Kostas Kubilinskas „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė″, rež. Juozas Žibūda.
Justas - Arvydas Juozaitis „Salomėja″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Šuo Drutkis - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.

2006 m.
Brigela - Carlo Gozzi „Princesė Turandot″, rež. Aidas Giniotis.
Žanas Fransua Robberas. Roberas - Robert Lamoureux „Sriubinė″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Pranas Žarėnas - Saulius Šaltenis „Kaip užmušt Jasoną?″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Sausis - „Sausio žibuoklės″ pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

2005 m.
Kleantas - Moliere „Šykštuolis″, rež. Rimantas Teresas.
Horacijus - Nedialko Jordanovas „Gonzago nužudymas″, rež. Peteris Stoičevas.
Kareivis. Kalinys. Sargybinis - „Juozapas Šveikas″ Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.

FILMOGRAFIJA

2016 m. Pijus – „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai), TV serialas.

2013 m. „Emigrantai“ (rež. Justinas Krisiūnas), kino filmas.

2009-2015 m. Pijus – „Naisių vasara“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai, Saulius Balandis), TV serialas.

2008 m. vokiečių kareivis – „Žiema karo metu“/Oorlogswinter (rež. Martin Koolhoven), kino filmas.

APDOVANOJIMAI

2008 m. nominuotas Kultūros ministerijos premijai ir atminimo ženklui „Auksinis scenos kryžius″ (debiuto/jaunojo menininko nominacija) už Sirano de Beržerako vaidmenį Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2009 m. Šiaulių miesto savivaldybės geriausio 2008 metų aktoriaus vardas ir premija.

 


Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS