Danguolė Petraitytė

Aktorė

Atgal

Gimė 1974 m. Sidabrave, Radviliškio rajone.
1992-1996 metais studijavo Lietuvos muzikos akademijoje.
Nuo 1996 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.
 
VAIDMENYS

2023 m.
Restorano lankytoja - spektaklis su gidu „Didieji Šiauliai“, teksto autorius Rimantas Kmita, rež. Inga Jarkova-Bučienė, Aidas Matutis.

2021 m.
Agentė - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.
Bernadetė - „Visu greičiu atgal!“ pagal Pierre Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2020 m.
Baro šokėja - Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2019 m.
ANNA - Nikolajus Gogolis  „Revizorius“, rež. Aidas Giniotis.

2017 m.
Ulrikė – Marius von Mayenburg „Skulptūra“ (N-14), rež. Paulius Ignatavičius.

2016 m.
Giedotoja – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.
2015 m.
Dženė – Arturas Mileris Komivojažieriaus mirtis“ (N-14), režisierius Arvydas Lebeliūnas.
Chavronja
– Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Junisė Habel – Tenesis Viljamsas „Geismų tramvajus“, rež. Algirdas Latėnas.

2013 m.
Dėdienė – „Nebylys“ pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, insc. aut. ir rež. Jonas Vaitkus.
Mjetė – Marcelis Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Asiliukas – „Mikė“ pagal A.A. Milne knygą „Pūkuoto pasaulis“, insc. aut. ir rež. Algimantas Pociūnas.

2012 m.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Veronika Ujė - Yasmina Reza „Skerdynių dievas″, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2011 m.
Gailestingoji sesuo - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Telefonistė - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Mirandolina - Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė", rež. Regina Steponavičiūtė.
Smeraldina - Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė", rež. Regina Steponavičiūtė.
Liusi Merikiur - Pjero Šeno „Į sveikatą, pone!“, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Eliza - Moliere „Šykštuolis“, rež. Rimantas Teresas.

2009 m.
Moters draugė jaunystėje - Jon Fosse „Vieną vasaros dieną″, rež. Albertas Vidžiūnas.

2008 m.
Belos mama - Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis″, rež. Antanas Gluskinas.
Protingoji sesuo - „Bebenčiukas ir Laumė″ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais, rež. Inga Norkutė.
Odeta - Herkus Kunčius „00:45 pagal Goldingą″, rež. Albertas Vidžiūnas.

2007 m.
Liza - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Kiaulė - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.

2006 m.
Bridžita Diubar - Robert Lamoureux „Sriubinė", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Vaikų namų auklėtinė - Saulius Šaltenis „Kaip užmušt Jasoną?", rež. Regina Steponavičiūtė.
Karalaitė - „Sausio žibuoklės" pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių", rež. Nijolė Mirončikaitė.

2005 m.
Kukučio kelionės draugė - „Kukučio kelionė" pagal Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades", rež. Inga Norkutė.
Draugė - „...su meile - Marlene Dietrich", rež. Regina Steponavičiūtė.
Ponia - Witold Gombrowich „Jungtuvės", rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Mari Kristina, Antroji tarėja - Žanas Anujus „Generolai su sijonais" (Kelnės), rež. Nijolė Mirončikaitė.
Pelė - Borisas Vijanas „Lelijos romansas", rež. Vytautas V. Landsbergis.

2002 m.
Melita - Hiljermė Fiheiredas „Lapė ir vynuogės", rež. Regina Steponavičiūtė.
Baltoji stirna - „Baltoji stirna" Džeimso Terberio pasakos motyvais, rež. Eduardas Saulius Pauliukonis.
Marcelė - Kazys Boruta „Baltaragio malūnas", rež. Algimantas Pociūnas.
Katrina - Roberas Toma „Aštuonios mylinčios moterys", rež. Nijolė Mirončikaitė.

2001 m.
Šelbi - Robert Harling „Plieninės magnolijos", rež. Regina Steponavičiūtė.
Mergina - „Juozapas Šveikas" Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.
Katriutė - „Veronika" Antano Vienuolio apsakymų motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

2000 m.
Našlė - Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda", rež. Ugis Brikmanis.

1999 m.
Serafimas - „Raudos pagal Jeremiją" Senojo Testamento, F. Dostojevskio, B. Brechto kūrinių motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.
Rožė Kumpytė - Balys Sruoga „Dobilėlis penkialapis", rež. Algimantas Pociūnas.
Skudurinė Onutė - „Skudurinė Onutė" pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

1998 m.
Tamošiūnaitė - Sigitas Geda „Inteligentiškas beprotnamis", rež. Algimantas Pociūnas.
Daktaro žmona - Max Frisch „Andorra", rež. Peteris Stoičevas.
Karalienė - „Snieguolė ir septyni nykštukai" pagal brolių Grimų pasaką, rež. Regina Steponavičiūtė.

1997 m.
Titas Belkerdis - Luigi Pirandello „Henrikas IV", rež. Rolandas Atkočiūnas.
Šarlota Rival - Michailas Bulgakovas „Moljeras", rež. Dalia Tamulevičiūtė, Vladas Bagdonas.
Juodoji stiuardesė - Markus Michel „Varnų šokis", rež. Peteris Stoičevas.

FILMOGRAFIJA

nuo 1998 m. „Kriminalinės istorijos“ (rež. V. Valašinas), TV serialas (BTV, 20 serijų).

1994–1997 m. „Kriminalinės istorijos“ (rež. V. Valašinas), TV serialas (Kaunas plius TV, 50 serijų).

APDOVANOJIMAI

1999 m. Laureatė festivalio-konkurso "Teatrai vaikams Vilnius '99" už Skudurinės Onutės vaidmenį spektaklyje "Skudurinė Onutė" (rež. R. Steponavičiūtė).

 
2000 m. Banko "Snoras" premija už Serafimo vaidmenį spektaklyje "Raudos pagal Jeremiją" (rež. R. Steponavičiūtė).
 
2003 ir 2010 m. Banko "Snoras" premija už geriausią teatro sezono antraplanį moters vaidmenį.
 
2004 m. Jaunojo žiūrovo simpatijų prizas.
 
2011 m. LR kultūros ministerijos padėkos raštas už sukurtus brandžius ir įsimintinus vaidmenis, pasiektą profesinį meistriškumą.
 
2013 m. Įmonės "Gintra" premija už geriausią 2012 metų antraplanį (moters) vaidmenį (Veronikos Ujė) spektaklyje Y. Reza "Skerdynių dievas" (rež. A. Lebeliūnas).
 
2014 m. Šiaulių miesto savivaldybės geriausios 2013 metų aktorės vardas ir premija už Dėdienės vaidmenį spektaklyje "Nebylys" pagal to paties pavadinimo J. Tumo-Vaižganto kūrinį (rež. J. Vaitkus).
 
2015 m. LR kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo "Auksinio scenos kryžiaus" nominantė už geriausią 2014 m. teatro sezono nepagrindinį moters vaidmenį (Dėdienė spektaklyje "Nebylys", rež. J. Vaitkus).
 
2018 m. Rėmėjų prizas už Ulrikės vaidmenį spektaklyje "Skulptūra" (rež. P. Ignatavičius). 
 


Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS