INFORMACIJA LANKYTOJAMS

Atgal

Bendra informacija

 • Bilietai į renginius platinami internetu www.bilietai.lt, www.teatrai.lt ir teatro bilietų kasoje (Tilžės g. 155, Šiauliai) bei kitose BILIETAI.lt bilietų kasose.
 • Siekiant spartesnės bilietų patikros, prašome prieš renginį atvykti 30 min. anksčiau.
 • Žiūrovai į salę pradedami leisti ne anksčiau negu 15 min. iki renginio pradžios.
 • Prasidėjus spektakliui ar renginiui, žiūrovai į VŠDT salę neįleidžiami.
 • Ikimokyklinio amžiaus vaikai į vakarinius spektaklius neįleidžiami.
 • Vaikai iki 4 m. (imtinai) į vaikiškus spektaklius įleidžiami nemokamai, tačiau vieta salėje jiems nėra skiriama, jie sėdi ant kelių lydinčiajam asmeniui (išskyrus, jeigu spektaklis specialiai skirtas mažesniems vaikams).
 • Nuolaidos (išskyrus premjerinius, vaikiškus bei šventinius spektaklius) gali būti taikomos moksleiviams, studentams, senjorams, žmonėms, susiduriantiems su negalia, žiūrovų grupėms, POLA kortelių turėtojams, įmonėms, pasirašiusioms bendradarbiavimo sutartis su VŠDT.
 • Teatro organizuojamų ir laikinai galiojančių akcijų laikas, sąlygos ir nuolaidos nustatomos teatro vadovo žodiniu leidimu. Informacija apie akcijas skelbiama Teatro interneto svetainėje, Facebook paskyroje, informaciniuose leidiniuose ir kt.
 • Žiūrovų grupėms, įsigijusioms 10 ir daugiau bilietų vipklinetai@bilietai.lt  arba VŠDT teatro kasoje, gali būti taikoma 10% nuolaida.
 • Nuolaidos netaikomos kitų organizatorių  renginiams.
 • Socialinės atskirties grupių atstovai, socialiai pažeidžiamas grupes atstovaujančios organizacijos prašymus dėl bilietų įsigijimo su nuolaida arba nemokamų bilietų gali siųsti el. paštu teatras@vsdt.lt, regina.sileikiene@vsdt.lt, taip pat atnešti į VŠDT adresu Tilžės g. 155, Šiauliai.
 • Asmenys, įsigiję bilietą su nuolaida, bet bilietų kontrolieriui nepateikę galiojančio pažymėjimo, patvirtinančio asmens teisę į nuolaidą, į spektaklį ar renginį neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.
 • Teatro kasoje, pateikus pasą, užsienio piliečiams, kuriems suteikus prieglobstį Lietuvos Respublikoje teikiama valstybės parama integracijai. Teatro kasos darbuotojas išduoda prašymą skirti nemokamą bilietą bei parenka vietas. Atvykdamas į renginį, užsienio pilietis turi atsinešti išduotus nemokamus bilietus bei kasoje gautą ir užpildytą prašymą, kurį atiduoda bilietų kontrolieriui.
 • Su visomis paslaugų teikimo taisyklėmis galima susipažinti čia.

Informacija asmenims, susiduriantiems su negalia

Nuolaidos bilietams. Bilietams į Valstybinio Šiaulių dramos teatro repertuarinius spektaklius neįgaliojo pažymėjimą turinčiam asmeniui taikomos nuolaidos (išskyrus premjerinius, vaikiškus bei šventinius spektaklius). Bilietus su nuolaida galima įsigyti bilietų platintojo „Bilietai.lt“ svetainėje www.bilietai.lt, nuolaidų skiltyje pasirenkant nuolaidą žmogui su negalia. Taip pat Valstybinio Šiaulių dramos teatro kasoje, Tilžės g. 155 bei visose „Bilietai.lt“ kasose.

 • Žmonėms, susiduriantiems su negalia taikoma nuolaida bilietams gali naudotis asmenys, kuriems yra nustatytas neįgalumo arba mažesnio nei 55 proc. (imtinai) darbingumo, arba specialiųjų poreikių lygis. Nuolaida taikoma ne daugiau kaip vienam bilietui į vieną spektaklį.
 • Asmenims, kuriems nustatytas 0-25% darbingumo lygis suteikiama nuolaida 1 bilietui. Žmogų su negalia lydinčiam asmeniui – taikoma 100 procentų nuolaida 1 bilietui.
 • Atvykus į spektaklį būtina turėti pažymėjimą. Nepateikusieji pažymėjimo, patvirtinančio teisę į nuolaidą, į teatrą neįleidžiami, o pinigai už bilietus negrąžinami.
 • Žmonės su negalia vežimėliuose įleidžiami nemokamai, užimant jiems skirtas specialias vietas Didžiojoje ir Mažojoje salėse.
Specialios vietos nemokamas bilietas žmogui su negalia vežimėlyje išduodamas teatro kasoje arba susisiekus su teatro administracija el. paštu info@vsdt.lt, regina.sileikiene@vsdt.lt, tel.: +370 686 12616; 8 41 524968.

Žmogų su negalia lydinčiam asmeniui nemokamas bilietas išduodamas pagal galimybes teatro kasoje arba susisiekus su teatro administracija.

Likus ne mažiau nei 2 dienoms iki spektaklio žmogui su negalia, esančiam vežimėlyje, ar jį lydinčiam asmeniui būtina susisiekti su teatro administracija.

Teatro patalpų pritaikymas žmonėms su negalia. Valstybinio Šiaulių dramos teatro Didžioji ir Mažoji salės yra pritaikytos žmonėms su negalia vežimėliuose ir kitiems, sunkiau vaikštantiems teatro žiūrovams.

Žiūrovų patogumui teatre yra įrengtas keltuvas žmonėms su negalia, esantiems vežimėlyje, patekti į žiūrovų Didžiosios salės balkoną bei liftas į žiūrovų Mažąją salę. Taip pat yra galimybė žmonėms su negalia vežimėliuose specialiu keltuvu pasikelti į Didžiosios salės sceną.

Sanitariniai mazgai teatre prie Didžiosios ir Mažosios salių pritaikyti žmonėms su negalia ar individualiais judėjimo poreikiais.

DIDŽIOJI SALĖ. Žmonėms su negalia vežimėliuose ir juos lydintiems asmenims yra galimybė patekti per centrinį įėjimą (Tilžės g. 155) į pirmo aukšto žiūrovų salę (parterį) bei antro aukšto balkoną (su specialiu keltuvu).
 • Parteryje pritaikytos 3 vietos žiūrovams, skirtos su negalia susiduriantiems žmonėms (esantiems vežimėliuose). Taip pat yra pritaikytos 2 vietos su pakeliamais ranktūriais, su galimybe persėsti iš vežimėlio į kėdę (3 eilė 1 ir 18 vietos).
Yra galimybė priimti dar iki 8 žiūrovų su negalia vežimėliuose. Šios vietos rezervuojamos jeigu yra užimtos visos kitos vietos, skirtos žmonėms su negalia vežimėliuose.
 • Balkone pritaikytos 2 vietos žiūrovams, skirtos su negalia susiduriantiems žmonėms (esantiems vėžimėliuose). Taip pat yra pritaikyta 1 vieta su pakeliamais ranktūriais, kad būtų galimybė persėsti iš vežimėlio į kėdę (balkono dešinėje, 0 eilė, 12 vieta).
MAŽOJI SALĖ. Žiūrovams su negalia, esantiems vežimėliuose, ir juos lydintiems asmenims yra galimybė patekti į Mažąją salę liftu (įėjimas iš Varpo g.). Mažojoje salėje pritaikytos 4 vietos, skirtos žmonėms, susiduriantiems su negalia (vežimėliuose).

Kilus klausimams. Prireikus išsamesnės informacijos, kreiptis į kultūros renginių aptarnavimo koordinatorę tel. +370 686 12616 arba el. paštu regina.sileikiene@vsdt.lt