Juozas Bindokas

Aktorius

Atgal

Gimė 1951 metais Lazdijuose.
19681972 metais studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje.
Nuo 1972 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS
2023 m.
Vytautas - spektaklis su gidu „Didieji Šiauliai“, teksto autorius Rimantas Kmita, rež. Inga Jarkova-Bučienė, Aidas Matutis.
Atlikėjas - „Laimės žodynas“, režisierė-choreografė Agnija Šeiko.

2022 m.
Hamleto tėvo šmėkla - „Man šiandien – Hamletas“ ne tik V. Šekspyro „Hamleto“ motyvais, rež. Ieva Stundžytė
Rapolas vyriausias - Aleksandr Špilevoj „Pakeliui“, rež. Aleksandr Špilevoj.

2021 m.
Gerštakeris ir Barnabo tėvas, Programuotojas - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.
Puaro - Agata Kristi „Puaro“, rež. Gildas Aleksa.

2020 m.
Princas - Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2019 m.
Zemlianika - Nikolajus Gogolis „Revizorius“, rež. Aidas Giniotis.
Senelis Juozukas - Monikos Baranauskaitės, lietuvių liaudies pasakų motyvais"Didelė lietuviška pasaka", rež. Eglė Kižaitė.

2018 m.
Rapolas - Aleksandr Špilevoj "Bagadelnia", rež. Aleksandr Špilevoj.
Vaidmuo - J. Marcinkevičius/Nikolas Darnstädt "Mindaugas", rež. Nikolas Darnstädt.

2017 m.
Valekas (senelis) - Michal Walczak "Kasykla", rež. Artūras Areima.
Giedotojas - "Vardan tos" pagal P. Vaičiūno pjesę "Patriotai", rež. Aidas Giniotis.

2015 m.
Ifreimas Kebotas - Judžinas O'Nilas „Meilė po guobomis“, rež. Paulius Ignatavičius.
Benas – Arturas Mileris Komivojažieriaus mirtis, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Cirko astistas - D. Čepauskaitė "Kaštonė" pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m.
Negas –„Žaidimo pabaiga pagal S. Beketo pjesę „Baigmė“, rež. Paulius Ignatavičius.
Antrasis senukas
– Aleksejus Tarnovickis „Dibukas“,rež. Raimundas Banionis.

2013 m.
Kazio tėvas – "Nebylys" pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, rež. J. Vaitkus.
Papė - Marselis Panjolis „Duonkepio žmona″, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Varnas – Sergejus Kozlovas „Ežiukas rūke“, ins. aut. ir rež. Paulius Ignatavičius.

2012 m.
Borisas Timofejevičius Izmailovas – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.
Senis – V. Veršulis „ Už durų“, rež. I. Jarkova.
Mokytojas Vilius – pagal V. Račicko knygą „Berniukai šoka breiką″, rež. Antanas Gluskinas.

2011 m.
Džonatanas Kofinas (Nonas) – Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Pirmasis ministras – Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Grafas Albafiorita – Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2009 m.
Ponas Lancas – „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius.

2008 m.
Ragno – Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Nešikas – Volker Ludwig „Bela, Bosas ir Bulis″, rež. Antanas Gluskinas.

2007 m.
Ponas Hasė – Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Antanas – Arvydas Juozaitis „Salomėja", rež. Albertas Vidžiūnas.
Šeimininkas – Marija Lado „Labai paprasta istorija", rež. Gytis Padegimas.

2006 m.
Barachas – Carlo Gozzi „Princesė Turandot", rež. Aidas Giniotis.
Polis Diubaras – Robert Lamoureux „Sriubinė", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Žmogus iš Vajasiškio – Saulius Šaltenis „Kaip užmušt Jasoną?", rež. Regina Steponavičiūtė.
Profesorius – „Sausio žibuoklės" pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių", rež. Nijolė Mirončikaitė.

2005 m.
Egzekutorius – Nedialko Jordanovas „Gonzago nužudymas", rež. Peteris Stoičevas.
Dvariškis – Witold Gombrowich „Jungtuvės", rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Fiselis – Žanas Anujus „Generolai su sijonais" (Kelnės), rež. Nijolė Mirončikaitė.
Cvirka (gaisrininkas) – „History of Lithuania" pagal Juozą Erlicką, rež. Regina Steponavičiūtė.
Pudelis Diuponas. Gydytojas – Borisas Vijanas „Lelijos romansas", rež. Vytautas V. Landsbergis.

2003 m.
Duobkasys. Velnių vyresnysis. Jonuko ir kunigo Jono mama. Močeka. Karalaitė. Šventas Petras – „Daktaras ir Mangaryta" Jono Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais, rež. Vytautas V. Landsbergis.
Adamas Kozlevičius – Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas „Aukso veršis", rež. Sigitas Račkys.

2002 m.
Kuprelis Kastukas. Juodasis riteris – „Baltoji stirna" Džeimso Terberio pasakos motyvais, rež. Eduardas Saulius Pauliukonis.
Zakristijonas – Kazys Boruta „Baltaragio malūnas", rež. Algimantas Pociūnas.
Kulyginas Fiodoras Iljičius – A. Čechovas „Trys seserys", rež. Sigitas Račkys.

2001 m.
Kareivis. Kalinys – „Juozapas Šveikas" Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.
Anicokas – „Veronika" Antano Vienuolio apsakymų motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

2000 m.
Šuo Husdantas. Rohaltas Ištikimasis – Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda", rež. Ugis Brikmanis.

1999 m.
Motušės vaikas – „Raudos pagal Jeremiją" Senojo Testamento, F. Dostojevskio, B. Brechto kūrinių motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.
Mišelis Garonas – Pjeras Šeno „Į sveikatą, pone!", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Krizius Šnipščiūnas – Balys Sruoga „Dobilėlis penkialapis", rež. Algimantas Pociūnas.
Generolas N – „Skudurinė Onutė" pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

1998 m.
Smuklininkas – Max Frisch „Andorra", rež. Peteris Stoičevas.

1997 m.
Endis – Shelagh Delaney „Įsimylėjęs liūtas", rež. Regina Steponavičiūtė.
Ivanas Velikatovas – A. Ostrovskis „Talentai ir gerbėjai", rež. Jonas Daraškevičius.

1996 m.
Piktdagis – Levas Ustinovas „Miestas be meilės", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Ereliukas Edas. Džimis. Skrybėlius – Luisas Kerolis „Alisa stebuklų šalyje", rež. Regina Steponavičiūtė.

1995 m.
Brolis durnius. Geras žmogus – Sigitas Parulskis „Iš gyvenimo vėlių", rež. Vytautas V. Landsbergis.
Algirdas Sviestavičius – Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai", rež. Regina Steponavičiūtė.
Pulkininkas – Kostas Ostrauskas „Čičinskas", rež. Rolandas Atkočiūnas.

1994 m.
Gideonas Merėjus – Aleksandras Ridas „Mergaitė didele burna", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Našlės brolis – Šolom-Aleichem „Tevjė pienininkas", rež. Regina Steponavičiūtė.

1993 m.
Djurko – Bela Junger „Baltoji rožė", Nijolė Mirončikaitė.
Madzinis – Bernardas Šo „Dūžtančių širdžių namai", rež. Gytis Padegimas.
Karlsonas – Džonas Ernestas Steinbekas „Pelės ir žmonės", rež. Regina Steponavičiūtė.

1992 m.
Raudonauskis Mamertas – Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė „Pinigėliai", rež. Regina Steponavičiūtė.
Plėšikas – H. Zudermanas „Jonas ir Erdmė", rež. Regina Steponavičiūtė.

1991 m.
Rapolas Geišė – Juozas Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės", rež. Regina Steponavičiūtė.
Sararas – Oskaras Milašius „Mefibosetas", rež. Gytis Padegimas.
Žydas – Laimė Kiškūnaitė „Jono Bedalio sapnai ir klajonės", rež. Laimė Kiškūnaitė.

1990 m.
Stedmanas Harderis – Judžinas O`Nilas „Mėnulis likimo posūniams", rež. Regina Steponavičiūtė.

1989 m.
Įsigėręs – Antanas Škėma „Vieną vakarą", rež. Gytis Padegimas.
Andrius Stropus – Jonas Avyžius „Degimai", rež. Regina Steponavičiūtė.

1988 m.
Jaunesnysis brolis – Vidmantė Jasukaitytė „Žilvinas", rež. Gytis Padegimas.
Antsas – Reinas Saluris „Paskutinės dvi valandos", rež. Prytas Pedajasas.
Komisaras – Roberas Toma „Spąstai", rež. Regina Steponavičiūtė.

1987 m.
Fokičius –  Michailas Bulgakovas „Meistras ir Margarita", rež. Saulius Varnas.
Tiltilis – Morisas Meterlinkas „Žydroji paukštė", rež. Regina Steponavičiūtė.

1986 m.
Žvirblis – H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas", rež. Audronė Bagatyrytė.
Pipo – Alfredas de Miuse „Marianos užgaidos", rež. Gytis Padegimas.
Svečias – Nikolajė Jasinenku „Rūkomasis", rež. Ugis Brikmanis.
Rekrūtas – Vidmantė Jasukaitytė „Žemaitė", rež. Gytis Padegimas.

1985 m.
Makgraueris – Albertas Laurinčiukas „Paradas San Franciske", rež. Saulius Varnas.
Fiodoras Karlyčius – Michailas Roščinas „Ešelonas", rež. Juozas Javaitis.
Benjaminas – Ingmaras Bergmanas „Žemuogių pievelė", rež. Saulius Varnas.

1984 m.
Kerubinas – Pjeras de Bomaršė, Lorencas da Pontė, Volfgangas Amadėjus Mocartas „Figaro vedybos", rež. Rimantas Vaitkevičius.
Aludaris – Aldona Liobytė „Meškos trobelė", rež. Juozas Javaitis.
Vaikinas – Gražina Mareckaitė „Eglės namai", rež. Saulius Varnas.

1983 m.
Oratorius – Vladimiras Majakovskis „Blakė", rež. Saulius Varnas.
Chijsi – Genadijus Solovskis „Skiriama princesei", rež. Juozas Javaitis.
Karys – Dumitrus R. Popeskus „Fajansinis nykštukas iš vasaros sodo", rež. Saulius Varnas.

1982 m.
Intas – Dainis Grynvaldas „Bandymas susikaupti", rež. Juozas Javaitis.
Martinis – Paulis Putninis „Saldi ištikimybės našta", rež. A. Lininis.
Feliksas – Nikolas E. Baeris „Incidientas", rež. Saulius Varnas.

1981 m.
Jonas iš Bychovo – V. Krėvė „Skirgaila", rež. Saulius Varnas.

1980 m.
Pameistrys. Studentas – Georgas Biuchneris „Voicekas", rež. Saulius Varnas.

1979 m.
Plėšikas – H. Zudermanas „Jonas ir Erdmė", rež. Regina Steponavičiūtė.
Piteris – J. O`Nilas „Meilė po guobomis", rež. Regina Steponavičiūtė.
Vanečka – A. Suchovo-Kobylinas „Tarelkino mirtis", rež. Saulius Varnas.

1978 m.
Tardytojas – A. Radionovas „Kvota", rež. Saulius Varnas.

1977 m.
Direktorius – Ričardas Gavelis „Sūkuriai", rež. Regina Steponavičiūtė.
Malajietis – M. Frišas „Santa Krusas", rež. Saulius Varnas.
Reporteris – Petras Vaičiūnas „Prisikėlimas", rež. Aurelija Ragauskaitė.
Valstietis – Augustas Strindbergas „Freken Julija", rež. Gytis Padegimas.

1976 m.
Jaunuolis – Federikas Garsija Lorka „Netekėjusi donja Rosita, arba gėlių kalba", rež. Gytis Padegimas.
Vainonenas – V. Višnevskis „Iš chaoso", rež. Aurelija Ragauskaitė.

1975 m.
A. Ragauskaitė, I. Liutikaitė „Šią naktį...", rež. Aurelija Ragauskaitė. 
Diula – Miklošas Diarfašas „Tu burtininkė, Karola!", rež. Rimantas Vaitkevičius.
Atsiskyrėlis. Širdukas – Sofija Čiurlionienė-Kymantaitė „Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių", rež. Regina Steponavičiūtė.
Kalinys – Balys Sruoga „Pajūrio kurortas", rež. Aurelija Ragauskaitė. 
Užeigos lankytojas – J. Švarcas „Paprastas stebuklas", rež. Nataša Ogaj.

1974 m.
Tofolas – Karlas Goldonis „Kivirčai Kjodžoje", rež. Aurelija Ragauskaitė.
Genties choras – Vincas Mykolaitis-Putinas „Valdovas", rež. Aurelija Ragauskaitė.

1973 m.
Umberto – Eduardo de Filipo „Itališkos vedybos", rež. Stasys Paska.
Kosmė – Pedras Kalderonas „Dama vaiduoklė", rež. Nataša Ogaj.
Genka – L. Žuchovickis „Sustot, atgal pasižiūrėti..." rež. L. Lurje.
Seva – M. Smirnova ir M. Kraindel „Keturi po vienu stogu" rež. Kazys Tumkevičius.

1972 m.
Medkirtys Kempė – G. Volčok ir G. Mikelian „Princesė ir medkirtys", rež. Eduardas Šestakovas.

FILMOGRAFIJA

2017 m. nusifilmavo filme "Purpurinis rūkas" (rež. R. Banionis).
2017 m. komisaras - "Bruto ir Neto", TV serialas.
2016 m. kunigas Kazys – „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai), TV serialas.
2013 m. kalinys - "Ekskursantė" (rež. Andrius Juzėnas),  vaidybinis filmas.2013 m. "Mūsų motinos, mūsų tėvai“/Unsere Mütter, unsere Väter (rež. Philip Kadelbach), mini serialas.
2011 m. dvarininkas - "Tadas Blinda. Pradžia" (rež. Donatas Ulvydas), vaidybinis filmas.
2010 m. tėvas Mykolas – "Iki pasimatymo, mama", TV serialas.
2009-2015 m. kunigas Kazys – „Naisių vasara“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai, Saulius Balandis), TV serialas.
nuo 1998 m. "Kriminalinės istorijos" (rež. V. Valašinas), TV serialas (BTV, 20 serijų).
1994–1997 m. "Kriminalinės istorijos" (rež. V. Valašinas), TV serialas (Kaunas plius TV, 50 serijų).

APDOVANOJIMAI

2022 m. Moterų klubo „Šiaulietė“ įsteigtas prizas už Rapolo vaidmenį spektaklyje „Pakeliui“ (rež. A. Špilevoj).

2019 m. Rėmėjų prizas už vyrišką drąsą ir moterišką subtilumą, atliekant Mortos vaidmenį spektaklyje „Mindaugas“ (Nikolas Darnstädt).

2018 m. Kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos kryžius″ nominanto diplomas nepagrindinio vaidmens kategorijoje už Valeko vaidmenį spektaklyje „Kasykla“ (rež. Artūras Areima).

2017 m. teatro sezono dramos aktorius (nepagrindinis vaidmuo) Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Juozui Bindokui už Valeko vaidmenį spektaklyje „Kasykla“ (rež. Artūras Areima).

2015 m. laureatas (II vieta) Lietuvos teatro sąjungos „Stefanijos Nosevičiūtės skaitovų konkurse“. 

2012 m. Šiaulių „Rotary" klubo „Harmonija“ premija už antraplanį vyro vaidmenį  (Džonotanas Kofinas-Nonas T. Viljamso „ Iguanos naktis“, rež. G. Padegimas).

2010 m. Kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos kryžius″ nominanto diplomas.

2009 m. teatro sezono antraplanį aktoriaus vaidmenį (Ponas Lancas „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius).

2003 m. Potencijos Pinkauskaitės premija.

2000 m. banko "Snoras" premija už geriausią antraplanį vaidmenį (Mišelis Garonas P. Šeno "Į sveikatą, pone!", rež. N. Mirončikaitė).

Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS