Jūratė Budriūnaitė

Aktorė

Atgal
Gimė 1973 metais Gulbinų kaime, Biržų rajone.
1992–1996 metais studijavo Lietuvos muzikos akademijoje.
Nuo 1996 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.


VAIDMENYS

2022 m.
Trudė Blorna - „Prarasta Katarinos Blum garbė“, rež. Agnius Jankevičius.
Gertrūda - „Man šiandien – Hamletas“ ne tik V. Šekspyro „Hamleto“ motyvais, rež. Ieva Stundžytė

2020 m.
Baro šokėja - Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2017 m.
Motina - Michal Walczak "Kasykla", rež. Artūras Areima.
2016 m.
Bernadetė - "Visu greičiu atgal!" pagal Pierre Notte pjesę „Dvi poniutės pakeliui į Šiaurę“, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2015 m.
Abė PatnemJudžinas O‘Nilas „Meilė po guobomis“, rež. Paulius Ignatavičius.
Linda -  Arturas Mileris Komivojažieriaus mirtis“, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Cirko primadona– Daiva Čepauskaitė „Kaštonė pagal A. Čechovo apsakymą, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2010 m.
Laina – Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Vagis – Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Mirandolina – Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Smeraldina – Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2009 m.
Kristina – August Strindberg „Velykos″, rež. Gytis Padegimas.
Lenė – „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius.

2008 m.
Laumė – „Bebenčiukas ir Laumė″ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais, rež. Inga Norkutė.
Loreta – Herkus Kunčius „00:45 pagal Goldingą″, rež. Albertas Vidžiūnas.

2007 m.
Nora – Henrik Ibsen „Nora″, rež. Sigitas Račkys.

2006 m.
Adelma – Carlo Gozzi „Princesė Turandot", rež. Aidas Giniotis.
Litsa – Jakovas Kambanelis „Kelias iš vidaus", rež. Algimantas Pociūnas.
Podukra – „Sausio žibuoklės" pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių", rež. Nijolė Mirončikaitė.

2005 m.
Mania (Tarnaitė ir Kunigaikštytė) – Witold Gombrowich „Jungtuvės", rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Dukra – „...su meile - Marlene Dietrich", rež. Regina Steponavičiūtė.
Chlojė – Borisas Vijanas „Lelijos romansas", rež. Vytautas V. Landsbergis.

2003 m.
Meškiukas – Janošo ir V. Bonzelso pasakų motyvais „Panama labai graži", rež. Regina Steponavičiūtė.
Mangaryta. Elė – „Daktaras ir Mangaryta" Jono Basanavičiaus surinktų pasakų motyvais, rež. Vytautas V. Landsbergis.
Visuomenės narė – Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas „Aukso veršis", rež. Sigitas Račkys.

2002 m.
Klėja – Hiljermė Fiheiredas „Lapė ir vynuogės", rež. Regina Steponavičiūtė.
Pik-Po. Šaipė. Žmogysta – „Baltoji stirna" Džeimso Terberio pasakos motyvais, rež. Eduardas Saulius Pauliukonis.
Davatka – Kazys Boruta „Baltaragio malūnas", rež. Algimantas Pociūnas.
Maša – A. Čechovas „Trys seserys", rež. Sigitas Račkys.

2001 m.
Keti – „Juozapas Šveikas" Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.
Veronika – „Veronika" Antano Vienuolio apsakymų motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

2000 m.
Izolda Auksaplaukė. Izolda Baltarankė – Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda", rež. Ugis Brikmanis.
Laumė Žiaumė. Meškutė – Kostas Kubilinskas „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė", rež. Juozas Žibūda.

1999 m.
Dukra – „Raudos pagal Jeremiją" Senojo Testamento, F. Dostojevskio, B. Brechto kūrinių motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.
Liusi Merikiur – Pjeras Šeno „Į sveikatą, pone!", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Agnė Skruzdėlienė –  Balys Sruoga „Dobilėlis penkialapis", rež. Algimantas Pociūnas.
Marcelė – „Skudurinė Onutė" pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.
Pegė – Shelagh Delaney „Įsimylėjęs liūtas", rež. Regina Steponavičiūtė.

1998 m.
Verutė – Sigitas Geda „Inteligentiškas beprotnamis", rež. Algimantas Pociūnas.
Barblin. Andoros gyventoja – Max Frisch „Andorra", rež. Peteris Stoičevas.
Snieguolė – „Snieguolė ir septyni nykštukai" pagal brolių Grimų pasaką, rež. Regina Steponavičiūtė.
Kerol Melket – Piteris Šeferis „Juodoji komedija", rež. Povilas Gaidys.
Sigutė – Saulius Šaltenis, Grigorijus Kanovičius „Katė už durų", rež. Algimantas Pociūnas.

1997 m.
Frida – Luigi Pirandello „Henrikas IV", rež. Rolandas Atkočiūnas.
Armanda Bežar de Moljer – Michailas Bulgakovas „Moljeras", rež. Dalia Tamulevičiūtė, Vladas Bagdonas.
Juodoji stiuardesė – Markus Michel „Varnų šokis", rež. Peteris Stoičevas.
Tarabaras – Levas Ustinovas „Miestas be meilės", rež. Nijolė Mirončikaitė.

FILMOGRAFIJA

2016 m. "Juodosios našlės (rež. Saulius Bartkus), TV filmas.

2016 m. Oksana – „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (rež. Raimundas Banionis, Saulius Balandis), TV serialas.

2008–2017 m. Margarita - „Moterys meluoja geriau“ (rež. Raimundas Banionis, Sigitas Račkys ir kiti.), TV serialas.

nuo 1998 m. "Kriminalinės istorijos" (rež. V. Valašinas), TV serialas (BTV, 20 serijų).

1994–1997 m. „Kriminalinės istorijos“ (rež. V. Valašinas), TV serialas (Kaunas plius TV, 50 serijų).


APDOVANOJIMAI

2022 m. Moterų klubo „Šiaulietė“ įsteigtas prizas už meninį įtaigumą, kuriant Gertrūdos vaidmenį spektaklyje „Man šiandien – Hamletas“ (rež. Ieva Stundžytė).

2001 m. Banko „Snoras″ premija už geriausią antraplanį aktorės vaidmenį.

2001 m. Šiaulių miesto savivaldybės geriausios metų aktorės vardas ir premija.

2003 m. Šiaulių apskrities viršininko administracijos padėka už nacionalinių kultūros vertybių propagavimą Šiaulių regione ir nuoširdų teatro meno turtinimą.

2004 m. AB spaustuvės „Titnagas" padėka už Elės vaidmenį spektaklyje „Daktaras ir Mangaryta".

2007 m. Kultūros ministerijos premijos ir atminimo ženklo „Auksinis scenos kryžius″ nominanto diplomas už geriausią 2006/2007 m. teatro sezono antraplanį aktorės vaidmenį (Adelma. Carlo Gozzi „Princesė Turandot″, rež. Aidas Giniotis).

2007 m. Banko „Snoras″ premija už geriausią sezono antraplanį aktorės vaidmenį.

2008 m. Šiaulių miesto savivaldybės geriausios 2007 metų aktorės vardas ir premija.

2011 m. Kultūros ministerijos padėka už sukurtus brandžius vaidmenis ir pasiektą profesinį meistriškumą.

2018 m. "Ticketmarket" premija kategorijoje nepagrindinis (moters) vaidmuo aktorei Jūratei Budriūnaitei už Motinos/Moters vaidmenį spektaklyje M. Walczak „Kasykla“ (rež. A. Areima).

 
Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS