Lėšos veiklai viešinti

Atgal
Šioje skiltyje pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Valstybinio Šiaulių dramos teatras sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.
2023 m. sausio 1 d. pradėjo veikti Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS), kurioje šios sistemos naudotojas galės viešai ir neatlygintinai ieškoti, peržiūrėti, analizuoti Visuomenės informavimo įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus Lietuvos Respublikoje registruotų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų (juridinių asmenų), t. y. žiniasklaidos priemonių, leidėjų, reklamos, viešųjų ryšių agentūrų, nepriklausomų kūrėjų ir kitų viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų, duomenis.  
 

Viešosios informacijos rengėjo ir (ar) skleidėjo pavadinimas (VIRS)

Įstaigos kodas

Lėšų suma (EUR)

Sandorio rūšis

Lėšų gavimo metai

UAB „Biržiečių žodis“

254807960

15,00

Viešinimo paslaugų sandoris

2023 IV ketv.

VšĮ " Elektroninio verslo ir inovacijų plėtros agentūra"

302300647

20,22

Viešinimo paslaugų sandoris

2024 I ketv.

 


Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS