Lina Bocytė

Aktorė

Gimė 1959 metais Dūkšte, Ignalinos rajone.
1977–1981 metais studijavo Lietuvos Valstybinėje konservatorijoje.
Nuo 1981 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS

2024 m.
Babetė Byderman - Maksas Frišas „Bydermanas ir padegėjai“, rež. Gildas Aleksa.

2023 m.
Aleksandra - spektaklis su gidu „Didieji Šiauliai“, teksto autorius Rimantas Kmita, rež. Inga Jarkova-Bučienė, Aidas Matutis.
Kaimynė -  „Patina“, rež. Eglė Švedkauskaitė.
Atlikėja - „Laimės žodynas“, režisierė-choreografė Agnija Šeiko.

2021 m. 
Vaidmuo masinėse scenose - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.

2020 m.
Baro šokėja -
Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2019 m.
Gibner - Nikolajus Gogolis „Revizorius“, rež. Aidas Giniotis.

2014 m.
Frada – Aleksejus Tarnovickis „Dibukas“,rež. Raimundas Banionis.
Mergina – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.

2013 m.
Selestė – Marselis Panjolis „Duonkepio žmona″, rež. Arvydas Lebeliūnas.
Knysliukas – „Mikė“ pagal A.A. Milne knygą „Pūkuoto pasaulis“, insc. aut. ir rež. Algimantas Pociūnas.

2011 m.
Hilda – Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Linksminančioji sesuo – Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Vaistininkė – Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.
Ortenzija – Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2008 m.
Duenja – Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Žuvytė – „Bebenčiukas ir Laumė″ Kosto Kubilinsko bei Petro Cvirkos kūrinių motyvais, rež. Inga Norkutė.

2007 m.
Ponia Hasė – Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Karvė Aušrelė – Marija Lado „Labai paprasta istorija", rež. Gytis Padegimas.

2005 m.
Kukučio kelionės draugė – „Kukučio kelionė" pagal Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades", rež. Inga Norkutė.
Kostiumininkė – „...su meile - Marlene Dietrich", rež. Regina Steponavičiūtė.
Ponia – Witold Gombrowich „Jungtuvės", rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Mari Kristina. Antroji tarėja – Žanas Anujus „Generolai su sijonais" (Kelnės), rež. Nijolė Mirončikaitė.
Pšibiliauskienė – „History of Lithuania" pagal Juozą Erlicką, rež. Regina Steponavičiūtė.
Asistentė – Borisas Vijanas „Lelijos romansas", rež. Vytautas V. Landsbergis.

2003 m.
Elegantiška žąsis. Kurmis Andrius 43. Ežys – Janošo ir V. Bonzelso pasakų motyvais „Panama labai graži", rež. Regina Steponavičiūtė.
Šikšnosparnis. Kanarėlė Jum-Jum – „Skudurinė Onutė" pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

2002 m.
Uršulė. Davatka – Kazys Boruta „Baltaragio malūnas", rež. Algimantas Pociūnas.

2001 m.
Mergina – „Juozapas Šveikas" Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.
Benadokas – „Veronika" Antano Vienuolio apsakymų motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

2000 m.
Barono Andreto žmona – Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda", rež. Ugis Brikmanis.
Balta moteris – Martin McDonagh „Kaukolė iš Konemaros", rež. Peteris Stoičevas.
Laumė Žiaumė. Meška – Kostas Kubilinskas „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė", rež. Juozas Žibūda.

1999 m.
Magdusė Pipynienė – Balys Sruoga „Dobilėlis penkialapis", rež. Algimantas Pociūnas.

1998 m.
Eilyn – Martin McDonagh „Luošys iš Ainišmano salos", rež. Peteris Stoičevas.
Gailestingoji seselė – Sigitas Geda „Inteligentiškas beprotnamis", rež. Algimantas Pociūnas.
Andoros gyventoja – Max Frisch „Andorra", rež. Peteris Stoičevas.
Smagutis – „Snieguolė ir septyni nykštukai" pagal brolių Grimų pasaką, rež. Regina Steponavičiūtė.

1997 m.
Nora – Shelagh Delaney „Įsimylėjęs liūtas", rež. Regina Steponavičiūtė.
Moteris su žiurke – Markus Michel „Varnų šokis", rež. Peteris Stoičevas.

1996 m.
Berniūkštis – Levas Ustinovas „Miestas be meilės", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Laima Radvilaitė – Saulius Šaltenis, Grigorijus Kanovičius „Katė už durų", rež. Algimantas Pociūnas.
Pruezė – Sylviane Dupuis „Antrasis išvarymas", rež. Peteris Stoičevas.

1995 m.
Mirtis. Karalaitė. Tėvas – Sigitas Parulskis „Iš gyvenimo vėlių", rež. Vytautas V. Landsbergis.
Irena Sviestavičienė. Ona Knystautaitė – Juozas Tumas-Vaižgantas „Pragiedruliai", rež. Regina Steponavičiūtė.
Pana – Kostas Ostrauskas „Čičinskas", rež. Rolandas Atkočiūnas.

1994 m.
Roželė – „...Taip pasiilgau praėjusios meilės sapnų... ", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Salė – Semas Šepardas „Gaisras ant sniego", rež. Algimantas Pociūnas.
Ceitelė – Šolom-Aleichem „Tevjė pienininkas", rež. Regina Steponavičiūtė.

1993 m.
Luiza – Roberas Toma „Aštuonios mylinčios moterys", rež. Nijolė Mirončikaitė.
Varna – Bela Junger „Baltoji rožė", Nijolė Mirončikaitė.
Džein – Alanas Eikbornas „Vienaskaitos absurdo asmuo", rež. Brid O`Gallachoir.

1991 m.
Brolienė – Juozas Tumas-Vaižgantas „Dėdės ir dėdienės", rež. Regina Steponavičiūtė.

1990 m.
Karalienė Mari – Eženas Jonesko „Karalius miršta", rež. Gytis Padegimas.
Remarkė – Juhanas Smūlis „Pulkininko našlė, arba gydytojai nieko neišmano", rež. Gytis Padegimas.

1989 m.
Laima – Antanas Škėma „Vieną vakarą", rež. Gytis Padegimas.
Eufemija Nikitična – Jonas Avyžius „Degimai", rež. Regina Steponavičiūtė.

1988 m.
Eglės sesuo. Kaimynė – Vidmantė Jasukaitytė „Žilvinas", rež. Gytis Padegimas.
Lūlė – Reinas Saluris „Paskutinės dvi valandos", rež. Prytas Pedajasas.

1987 m.
Ugnis – Morisas Meterlinkas „Žydroji paukštė", rež. Regina Steponavičiūtė.

1986 m.
Šeivamedžio Močiutė –  H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas", rež. Audronė Bagatyrytė.
Šokėja – Alfredas de Miuse „Marianos užgaidos", rež. Gytis Padegimas.
Isočelė – Nikolajė Jasinenku „Rūkomasis", rež. Ugis Brikmanis.
Petronėlė. Pusseserė – Vidmantė Jasukaitytė „Žemaitė", rež. Gytis Padegimas.

1985 m.
Sesilė Kardju – Oskaras Vaildas „Kaip svarbu būti rimtam", rež. Rimantas Vaitkevičius.
Tamara – Michailas Roščinas „Ešelonas", rež. Juozas Javaitis.
Sara – Ingmaras Bergmanas „Žemuogių pievelė", rež. Saulius Varnas.

1984 m.
Fanšeta – Pjeras de Bomaršė, Lorencas da Pontė, Volfgangas Amadėjus Mocartas „Figaro vedybos", rež. Rimantas Vaitkevičius.
Gegutė. Kepėjėlė – Aldona Liobytė „Meškos trobelė", rež. Juozas Javaitis.

1983 m.
Elzevyra Davidovna – Vladimiras Majakovskis „Blakė", rež. Saulius Varnas.
Princesė – Genadijus Solovskis „Skiriama princesei", rež. Juozas Javaitis.

1982 m.
Violeta – Dainis Grynvaldas „Bandymas susikaupti", rež. Juozas Javaitis.
3-oji moteris – F. Garsija Lorka „Bernardos Albos namai", rež. Ugis Brikmanis.
Lolita – Paulis Putninis „Saldi ištikimybės našta", rež. A. Lininis.
Alisa – Nikolas E. Baeris „Incidientas", rež. Saulius Varnas.

1981 m.
Zoja – Viktoras Rozovas „Kurtinio lizdas", rež. Regina Steponavičiūtė.

FILMOGRAFIJA

2011 m. "Jausmų miestas" (rež. Donatas Ulvydas), kino filmas.

nuo 1998 m. "Kriminalinės istorijos" (rež. V. Valašinas), TV serialas (BTV, 20 serijų).

1997 m. "Nauji Robino Hudo nuotykiai (rež. Zacharijus Vaintraubas, Lietuva, JAV, Prancūzija), TV serialas.

1994–1997 m. "Kriminalinės istorijos" (rež. V. Valašinas), TV serialas (Kaunas plius TV, 50 serijų).

1988 m. "Strazdanota vasara" (rež. Bron ius Talačka), kino filmas.Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS