NAUJIENOS

Atgal

Teatro sezono pabaigai – aktorių kūrybinės dirbtuvės

2017 06 07

Valstybinio Šiaulių dramos teatro 86-asis sezonas baigiamas kūrybinėmis dirbtuvėmis aktoriams. Jau antrą savaitę teatre vyksta užsiėmimai, kuriuos veda garsus režisierius, aktorius ir pedagogas Igoris Lysovas. Šiauliuose kūrybinės dirbtuvės trupės aktoriams surengtos pirmą kartą, jų tikslas – kelti aktorių profesinę kvalifikaciją, plėsti kompetencijas, lavinti gebėjimą prisitaikyti prie kintančių teatro meno sąlygų ir poreikių. Lietuvoje panašaus pobūdžio seminarai, laboratorijos ar dirbtuvės dažniausiai rengiamos didžiausiuose miestuose, o regioninių teatrų aktoriams, juo labiau visai trupei, nenutraukiant įprastos teatrinės veiklos, vykti į tokius mokymus nėra galimybių. Tad Šiauliuose garsaus pedagogo I. Lysovo vedamos kūrybinės dirbtuvės turėtų tapti stipriu impulsu tobulinti ir gilinti profesinius įgūdžius.
 
Pastaruosius penkerius metus Estijos rusų teatro meno vadovu dirbęs Igoris Lysovas specialiai šiam projektui į Šiaulius atvyko iš Talino. Dirbtuvių metu aktoriai turi galimybę susipažindinti su viena iš aktorių lavinimo metodikų – Anatolijaus Vasiljevo kūno ir balso lavinimo mokykla. Vasiljevo metodika yra gerai žinoma ne tik Rusijoje, bet ir visoje Europoje, o Igoris Lysovas yra vienas žymiausių Vasiljevo mokinių, kuris dirbtuves aktoriams jau yra organizavęs Italijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, JAV ir daugelyje kitų šalių. Vasiljevo metodikoje didžiausias dėmesys yra skiriamas teksto, aktoriaus kūno ir balso sąveikai, didinant aktoriaus vidinį pasitikėjimą, gebėjimą valdyti kūną ir balsą. A. Vasiljevo metodika praplečia tradicinį Konstantino Stanislavskio psichologinį vaidybos metodą, akcentuojant ypač glaudžią žodžio ir plastikos sąveiką. A. Lysovas išskiria šias dirbtuvių Šiauliuose temas: impulsas – pagrindinis aktoriaus šaltinis; aktorius ir personažas; vaidybos erdvė; partnerystė; vaidybos montažas ir struktūra.
 
Šiauliuose kūrybinės dirbtuvės vyks dviem etapais po dvi savaites. Laboratorijos I-ajame etape, pasitelkus F. Dostojevskio tekstus, bus perteikiama pati metodika, aktoriai savarankiškai ruoš monologus, o II-ajame etape (rugsėjo mėnesį) šie vaidmenys bus gludinami, vyks repeticijos. Projektą vainikuos eksperimentinis spektaklis pagal F. Dostojevskio romano „Broliai Karamazovai“ 12-ąją knygą „Teismo klaida“. Tai bus interaktyvus, žiūrovus įtraukiantis spektaklis, skirtas teatro Mažajai scenai. Jo scenografija atkurs realią carinės Rusijos teismo salę, kurioje dalis žiūrovų „vaidins“ prisiekusiuosius. Būtent jie spektaklio gale turės pateikti nuosprendį – kaltas ar nekaltas Dmitrijus Karamazovas. Aktoriai, vaidinsiantys šiame spektaklyje, bus atrinkti kūrybinių dirbtuvių metu.
 
Projektą finansuoja LR Kultūros taryba ir Šiaulių miesto savivaldybė.
 
 
Valstybinio Šiaulių dramos teatro informacija
2017 m. birželio 7 d.