NAUJIENOS

Atgal

Netradicinio ugdymo renginiai „Teatro diena“

2018 04 04

Kovo 30 dieną visi gimnazijos mokiniai įsitraukė į kryptingo ugdymo karjerai veiklas, kuriomis siekta pristatyti aktoriaus profesiją bei paminėti Tarptautinę teatro dieną, švenčiamą kovo 27-ąją.
 
1–6 klasių mokiniai teatro dienos proga dovanų gavo gimnazijos neformaliojo vaikų švietimo programos „Žaidžiu teatrą“ spektaklį „Mažasis princas“ (mokytoja L. Pikelienė). Susižavėjimo ir pagarbos pripildė klasės draugų puiki vaidyba, mintinai išmokti ilgi tekstai, meninė saviraiška. Spektaklio metu pradinių klasių mokinės pristatė kolekciją „Rožės“, kurią pagamino saviraiškos ugdymo programos „Sondeckiukai menininkai gimnazijoje“ veiklose vykdomų užsiėmimų „Mūza“ metu.
 
Visi mokiniai galėjo atskleisti įvairius meninius gebėjimus, talentus ir įgūdžius plušėdami kūrybinėse dirbtuvėse. Padedami klasių vadovių (V. Šuipienė, A. Mockuvienė, L. Škėlienė, J. Butenienė) 1–4 klasių mokiniai gamino lėles ir pastatė spektakliukus, kuriuos visi kartu stebėjo, diskutavo, teikė pasiūlymus. 5–6 klasių mokiniai, koordinuojami dailės mokytojų (L. Narušienė, J. Budrienė, J. Šaltė) ir klasių vadovių (L. Kundrotienė, R. Jonaitienė), domėjosi visomis teatriniame kūrybiniame procese susijungiančiomis meno formomis. Mokiniai mokėsi gaminti dekoracijas spektakliams, kurias pristatė Ch. Frenkelio viloje. Šiuolaikiniame pasaulyje svarbu ugdyti verslumo kompetenciją – sugebėjimą patraukliai pristatyti savo kūrinius.
 
I–IV gimnazijos klasių mokiniai su klasių vadovėmis (R. Valiukienė, D. Vasauskienė, D. Marcišauskienė, V. Einorienė) karjeros galimybes aptarė klasių valandėlėse „Aktorystė ir kitos menų gimnaziją baigusio mokinio karjeros galimybės dirbant teatre“. Aktoriaus profesiją „pasimatuoti“ buvo galima dalyvaujant kūrybinių interpretacijų sekcijoje, kurios veikloms vadovavo Dalė Dargienė, Vaikų ir jaunimo teatro studijos „Kompanija šauni“ mokytoja. Netradicinio ugdymo dienos veiklas vainikavo išvyka į Šiaulių dramos teatrą, kur visi kartu stebėjome spektaklį „Mindaugas“.
 
Netradicinės veiklos sudaro sąlygas mokiniams įgyti ir plėtoti asmeninę, socialinę, pažintinę, meninę ir estetinę kompetencijas, kurias sudaro vertybinių nuostatų, gebėjimų, žinių ir supratimo visuma.
 
Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Asta Vaičiūnienė
2018 m. balandžio 4 d.