Vaikams
Vaikams

KAŠTONĖ

Rež.: Arvydas Lebeliūnas

Apie renginį

Autorė - Daiva Čepauskaitė (pagal A. Čechovo apsakymą "Kaštonė")
Režisierius - Arvydas Lebeliūnas
Scenografė ir kostiumų dailininkė – Birutė Sodeikaitė 
Kompozitorius – Jonas Sakalauskas 
 
Spektaklis vaikams pagal žinomo rašytojo ir dramaturgo Antono Čechovo apsakymą „Kaštonė“. 1892 metais išleista knyga daugelio literatūros kritikų pripažinta vienu talentingiausiu kūrinių apie gyvūnus vaikams. Rašytojo apsakymas – tai jautri istorija apie draugystę, talentą ir ištikimybę mielos kalytės Kaštonės akimis. Benamę ją priglaudžia cirko artistų šeima. Kaštonei puikiai sekasi triukai, ji randa ne tik naujus namus, bet ir draugus: žąsiną Ivaną, katiną Fiodorą ir kiaulę Chavronją. Jaudinantį debiuto vakarą lyg tyčia cirko pasirodymo ateina žiūrėti buvę jos šeimininkai. Kaštonei tenka skausminga dilema: likti cirke ir mėgautis atskleisto talento šlove ar grįžti pas išsiilgtą šeimą.
 
Pjesės autorė Daiva Čepauskaitė išsaugojo tik A. Čechovo apsakymo veikėjų vardus ir charakterius. Kalaitė Kaštonė, žąsinas Ivanas, katinas Fiodoras ir kiaulė Chavronja spektaklyje – tai vaikai, dėl kokių nors priežasčių praradę savo namus, pamesti, pabėgę ar paklydę, priglausti cirke, kuriame auga, mokosi ir lavina savo talentus. Tačiau, bet kokiai progai pasitaikius, jie grįžta į namus, kurių niekada nesiliovė ilgėjęsi, sapnavę, apie juos svajoję.
 
Pasak režisieriaus Arvydo Lebeliūno, „Kaštonė“ – tai spektaklis apie grįžimą namo, net jei dėl to tenka atsisakyti brangios draugystės, atkakliu darbu pasiekto populiarumo ir tikėtinos cirko artisto šlovės.
 
Premjera - 2015 m. kovo 22 d.
 
APDOVANOJIMAI
  • 2016 m. 32-ojo Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lio „Vai­di­na­me žem­dir­biams“ (Rokiškis) pagrindinis prizas  už geriausią festivalio spektaklį vaikams skirtas Vals­ty­bi­nio Šiau­lių dra­mos teat­ro spektakliui D. Čepauskaitės "Kaštonė" pagal A. Čechovo apsakymą (rež. A. Lebeliūnas) .
  • 2016 m. 32-ojo Lie­tu­vos pro­fe­sio­na­lių teat­rų fes­ti­va­lio „Vai­di­na­me žem­dir­biams“ (Rokiškis) nominacija ge­riau­sią festivalio vyro vaidmenį Valstybinio Šiaulių dramos teatro aktoriui Ai­dui Ma­tučiui  už Fio­do­ro vaid­me­nį spek­tak­ly­je „Kaš­to­nė“.

Svarbi informacija žiūrovams, prieš apsilankant spektaklyje.


Žiūrėti repertuarą