Svečiai
Svečiai

KESTUTIS VAIGINIS NEW QUARTET feat: JONATHAN BLAKE & BORIS KOZLOV JAV / FI / LT

Rež.:
  • Titulinis
  • SPEKTAKLIAI
  • KESTUTIS VAIGINIS NEW QUARTET feat: JONATHAN BLAKE & BORIS KOZLOV JAV / FI / LT
Atgal

Apie renginį

KESTUTIS VAIGINIS NEW QUARTET feat: JONATHAN BLAKE & BORIS KOZLOV

JAV / FI / LT

Kęstutis Vaiginis - saksofonai, kompozicijos, Lietuva
Joonas Haavisto - fortepijonas, Suomija
Boris Kozlov - kontrabosas, JAV
Jonathan Blake - mušamieji, JAV
 

Tai didelė šventė pasikviesti į Lietuvą išskirtinių džiazo asmenybių, su jomis surengti koncertinį turą ir pamuzikuoti kartu.
 
Valstybiniame Šiaulių dramos teatre Kęstutis Vaiginis pristato išskirtinį savo tarptautinį džiazo kvartetą, kurio net 2 nariai yra elitiniai Grammy laimėtojai bei nominantai iš Niujorko.
 
Tai įspūdinga tarptautinė kompanija, puikiai džiazo elitui pažįstami vardai.
 
Jonathan Blake vienas geidžiamiausių šių dienų būgnininkų, grojantis su žymiausiais koletyvais tokiais kaip Kenny Barron trio, Tom Harrell kvintetu, Maria Sneider Orchestra bei daugelių kitų džiazo kolektyvų, liaupsinamas DownBeat ir kitų elitinių džiazo žurnalų kaip moderniausias šių dienų Niujorko būgnininkas.
Boris Kozlov kontrabosininkas, Brian Lynch ir Eddie Palmieri kvarteto narys, Michael Brecker ansamblio narys, Opus 5, Manhattan Transfers, Mingus Bigband ir daugelio kitų kolektyvų kontrabosininkas.
Joonas Haavisto, vienas iš žymiausių ir aktyviausių pianistų iš Suomijos, tarptautinių džiazo kolektyvų narys, debiutavęs 2023 metais su savo trio Blue Note klube Niujorke, Steinway artistas, nuolatinis Kęstučio Vaiginio scenos partneris.
Saksofonininkas ir kompozitorius Kęstutis Vaiginis yra  vienas produktyviausių džiazo kūrėjų Lietuvoje, daugybės tarptautinių projektų įkvėpėjas ir lyderis. Su įvairiais kolektyvais jis atliko savo muziką Lietuvoje, Olandijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, JAV, Vokietijoje, Lenkijoje, Turkijoje, Brazilijoje, Indijoje, P. Korėjoje, Kinijoje,  Azerbaidžane, Gruzijoje ir kitose šalyse.
 
Tarp buvusių ir dabartinių šio muzikanto scenos partnerių – Davidas Berkmanas, Davidas Kikoski, Borisas Kozlovas, Donaldas Edwards, Aleksas Sipiaginas, Barbara Dennerlein, Hernanas Romero, Edas Howardas, Adamas Cruzas, Randalas Corsenas, Joonas Haavisto, Mike Sternas, Indonezijos, Korėjos, Italijos muzikantai.
 
Su įvairiais kolektyvais kaip grupės lyderis ir  kviestinis artistas Kęstutis  pasirodė „Nord Sea Jazz“, Roterdamo, Londono, Otavos, Keiptauno, Stambulo, Honkongo, Tokijo ir kituose prestižiniuose džiazo festivaliuose, gastroliavo keturiuose žemynuose.
Saksofonininkui buvo įteiktas Europos kultūros fondo „Europamusicale“ prizas, kartą per metus skiriamas tik vienam Europos muzikantui.
 
Kęstučio Vaiginio  diskografijoje – dešimt albumų, tarp jų –  penki autoriniai.
„Jo vizija – subtili ir provokuojanti, kylanti  iš pagarbos tradicijai, tačiau visada žvelgianti pirmyn“ – taip Kęstučio albumą „Unexpected Choices”, įrašytą su pripažintais Niujorko muzikantais, apibūdino žymus amerikiečių saksofonininkas Steve‘as Wilsonas.
 
Koncertų turas Lietuvoje – šio kvarteto debiutas. Jo programoje – anksčiau sukurtos ir visiškai naujos Kęstučio Vaiginio kompozicijos.
 
----------------
Kestutis Vaiginis New Quartet feat: Jonathan Blake & Boris Kozlov
USA / FIN / LT
 
Kestutis Vaiginis - saxophones, compositions, Lithuania
Joonas Haavisto - piano, Finland
Boris Kozlov - double bass, USA
Jonathan Blake - drums, USA
 
It is a big celebration to invite outstanding jazz musicians to Lithuania, arrange a concert tour with them and make music together.
 
At the State Šiaulių drama theatre, this time Kęstutis Vaiginis presents his exclusive international jazz quartet, of which even 2 members are an outstanding jazz musicians and Grammy winners and nominees from New York City.
This is an impressive international team, names well known to the jazz elite.
 
Jonathan Blake is one of today's most sought-after drummers, playing with the most famous collectives such as the Kenny Barron Trio, Tom Harrell Quintet, Maria Schneider Orchestra and many other jazz groups, praised by DownBeat and other elite jazz magazines as the most modern New York drummer of today.
Double bassist for Boris Kozlov, member of the Brian Lynch and Eddie Palmieri Quartet, member of the Michael Brecker Ensemble, double bassist for Opus 5, Manhattan Transfers, Mingus Big Band and many other groups.
Joonas Haavisto, one of the most famous and active pianists from Finland, a member of international jazz groups, debuted in 2023 with his trio at the Blue Note club in New York, Steinway artist, permanent stage partner of Kęstutis Vaiginis.
Saxophonist and composer Kęstutis Vaiginis is one of the most productive jazz creators in Lithuania, the inspiration and leader of numerous international projects. He performed his music with various groups in Lithuania, Holland, Spain, France, USA, Germany, Poland, Turkey, Brazil, India, S.Korea, China, Azerbaijan, Georgia and other countries.
 
Past and present stage partners of this musician include David Berkman, David Kikoski, Boris Kozlov, Donald Edwards, Alex Sipiagin, Barbara Dennerlein, Hernan Romero, Ed Howard, Adam Cruz, Randal Corsen, Joonas Haavisto, Mike Stern, Indonesian, Korean, Italian musicians.
 
Kęstutis performed with various collectives as a band leader and guest artist at "Nord Sea Jazz", Rotterdam, London, Ottawa, Cape Town, Istanbul, Hong Kong, Tokyo and other prestigious jazz festivals, toured on four continents.
Saxophonist was awarded the "Europamusicale" prize of the European Cultural Foundation, which is awarded once a year to only one European musician.
 
Kęstutis Vaiginis' discography includes ten albums, including five original albums.
"His vision is subtle and provocative, arising from respect for tradition, but always looking ahead" - this is how the famous American saxophonist Steve Wilson described Kęstutis' album "Unexpected Choices", recorded with recognized New York musicians.
The concert tour in Lithuania is the debut of this quartet. His program includes previously created and completely new modern jazz compositions by Kęstutis Vaiginis.

Žiūrėti repertuarą