Vilija Paleckaitė

Aktorė

Atgal

Gimė 1958 m. Joniškyje.

1989 metais baigė Maskvos Lunačiarskio valstybinį teatro meno institutą.

Nuo 1981 metų dirba Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.

VAIDMENYS
2023 m.
Restorano lankytoja - spektaklis su gidu „Didieji Šiauliai“, teksto autorius Rimantas Kmita, rež. Inga Jarkova-Bučienė, Aidas Matutis.

2022 m.
Vaizdo projekcijose - „Prarasta Katarinos Blum garbė“, rež. Agnius Jankevičius.


2021 m.
Šeimininkė, Dėdė Jakobas, Virėja - „Planeta Ego“, rež. Nikolas Darnstädt.
 
2020 m.
Fredis - Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.

2019 m.
Ivanova - Nikolajus Gogolis „Revizorius“, rež. Aidas Giniotis.
Dvasna - Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) „Vasarvidžio nakties sapnas“, rež. Paulius Ignatavičius.

2018 m.
Agota - Aleksandr Špilevoj „Bagadelnia“ , rež. Aleksandr Špilevoj.

2017 m.
Mokytoja - Gabrielė Labanauskaitė „Išrinktieji“ (N-14), rež. Monika Klimaitė.
Šunelis-Waršuva - Michal Walczak „Kasykla“ (N-14), rež. Artūras Areima.

2014 m.
Nelė –„Žaidimo pabaiga“ pagal S. Beketo pjesę „Baigmė“, rež. Paulius Ignatavičius.
Gražuolė „mažylė“ – „Gražuolės“ pagal Vladimiro Zabalujevo ir Aleksejaus Zenzinovo to paties pavadinimo pjesę, rež. Agnė Dilytė.

2013 m.
Pasakotojas (Pempė) - "Nebylys" pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, insc. aut. ir  rež. Jonas Vaitkus.
Pelėda – „Mikė“ pagal A.A. Milne knygą „Pūkuoto pasaulis“, insc. aut. ir rež. Algimantas Pociūnas.

2011 m.
Princesės svita - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Melžėja - Bertolt Brecht „Ponas Puntila ir jo tarnas Matis“, rež. Algimantas Pociūnas.

2009 m.
Šeimininkė - „Kova″ pagal Franco Kafkos kūrybą, rež. Paulius Ignatavičius.
Pagyvenusi moteris - Jon Fosse „Vieną vasaros dieną″, rež. Albertas Vidžiūnas.

2008 m.
Motina Margarita - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2007 m.
Roza - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Michalina - Arvydas Juozaitis „Salomėja″, rež. Albertas Vidžiūnas.
Kumelė Sesutė - Marija Lado „Labai paprasta istorija″, rež. Gytis Padegimas.

2006 m.
Auklėtoja - Saulius Šaltenis „Kaip užmušt Jasoną?″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Pamotė, Rūmų dama - „Sausio žibuoklės″ pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Ponia - Witold Gombrowich „Jungtuvės″, rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Pirmoji tarėja - Žanas Anujus „Generolai su sijonais″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

2003 m.
Musė Straksė, Laimutė - Janošo ir V. Bonzelso pasakų motyvais „Panama labai graži″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2000 m.
Gondojino žmona - Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda″, rež. Ugis Brikmanis.
Heti - Terensas Ratiganas „Dama be kamelijų″, rež. Rolandas Atkočiūnas.

1999 m.
Serafimas - „Raudos pagal Jeremiją″ Senojo Testamento, F. Dostojevskio, B. Brechto kūrinių motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.
Sofija - Atolas Fugardas „Dimetas″, rež. Rolandas Atkočiūnas.
Panda - „Skudurinė Onutė″ pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

1998 m.
Gailestingoji seselė - Sigitas Geda „Inteligentiškas beprotnamis″, rež. Algimantas Pociūnas.
Vargutis - „Snieguolė ir septyni nykštukai″ pagal brolių Grimų pasaką, rež. Regina Steponavičiūtė.

1997 m.
Nina Smielskaja - A. Ostrovskis „Talentai ir gerbėjai″, rež. Jonas Daraškevičius.

1996 m.
Gražina, Liudka Bulovaitė - Saulius Šaltenis, Grigorijus Kanovičius „Katė už durų″, rež. Algimantas Pociūnas.

1995 m.
Edita - Noel Coward „Išdykėlė dvasia″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

1994 m.
Betė - Semas Šepardas „Gaisras ant sniego″, rež. Algimantas Pociūnas.

1993 m.
Užkeiktas akmuo - Bela Junger „Baltoji rožė″, Nijolė Mirončikaitė.

1992 m.
Estera - Artūras Mileris „Kaina″, rež. Rolandas Atkočiūnas.

1991 m.
Jelizaveta - Leonidas Andrejevas „Šunų valsas″, rež. Cezaris Graužinis.

1990 m.
Džozi Hogen - Judžinas O`Nilas „Mėnulis likimo posūniams″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Medėja - Žanas Anujis „Medėja″, rež. Virginijus Dargis.

1988 m.
Eglė - Vidmantė Jasukaitytė „Žilvinas″, rež. Gytis Padegimas.
Mokytoja - Reinas Saluris „Paskutinės dvi valandos″, rež. Prytas Pedajasas.

1987 m.
Frida - Michailas Bulgakovas „Meistras ir Margarita″, rež. Saulius Varnas.
Vanduo - Morisas Meterlinkas „Žydroji paukštė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

1986 m.
Antis, Višta - H. K. Andersenas „Bjaurusis ančiukas″, rež. Audronė Bagatyrytė.
Liza - Maksimas Gorkis „Saulės vaikai″, rež. Saulius Varnas.
Bagdonienė, Ponia - Vidmantė Jasukaitytė „Žemaitė″, rež. Gytis Padegimas.

1985 m.
Estela Smit - Albertas Laurinčiukas „Paradas San Franciske″, rež. Saulius Varnas.
Liza - Michailas Roščinas „Ešelonas″, rež. Juozas Javaitis.
Sara - Ingmaras Bergmanas „Žemuogių pievelė″, rež. Saulius Varnas.

1984 m.
Skalbėja - Aldona Liobytė „Meškos trobelė″, rež. Juozas Javaitis.
Pranė - Gražina Mareckaitė „Eglės namai″, rež. Saulius Varnas.
Matiurina - Moljeras „Don Žuanas″, rež. Juozas Javaitis.

1983 m.
Mergaitė - Vladimiras Majakovskis „Blakė″, rež. Saulius Varnas.
Aksiuta - Genadijus Solovskis „Skiriama princesei″, rež. Juozas Javaitis.

1982 m.
Marija Chosefa - F. Garsija Lorka „Bernardos Albos namai″, rež. Ugis Brikmanis.
Alisė - Dainis Grynvaldas „Bandymas susikaupti″, rež. Juozas Javaitis.
Mara - Petras Vaičiūnas „Prisikėlimas″, rež. Aurelija Ragauskaitė.

FILMOGRAFIJA

2009-2015 m. Milda – „Naisių vasara" (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai, Saulius Balandis), TV serialas.

APDOVANOJIMAI

2022 m. Rėmėjų prizai už už aktorinę ekspresiją, kuriant vaidmenis spektaklyje „Planeta EGO“ (rež. Nikolas Darnstädt).

2010 m. Šiaulių miesto savivaldybės premija geriausiai 2009 metų aktorei.Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS