Korupcijos prevencija

Atgal

Sąrašas pareigybių, dėl kurių skyrimo kreipiamasi į STT 

Sąrašas pareigybių, dėl kurių rengiami konkursai.

Valstybinio Šiaulių dramos teatro darbuotojų viešųjų ir privačių interesų derinimo tvarkos aprašas.

Valstybinis Šiaulių dramos teatras, siekdamas užtikrinti savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją. Korupcijos prevencijos tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Valstybinio Šiaulių dramos teatro veikloje, pašalinant veiksmų, procedūrų, kitų sričių spragas, dėl kurių gali susidaryti korupcijai palankios sąlygos.

Nurodytais adresais ir telefonais gali kreiptis kiekvienas asmuo, manantis ar įtariantis, kad jam neteisėtais Valstybinio Šiaulių dramos teatro darbuotojo veiksmais buvo ar yra daromas teisės pažeidimas, susijęs su korupcija, dėl Valstybinio Šiaulių dramos teatro darbuotojų netinkamai vykdomų (ar nevykdomų) tiesioginių pareigų.


Už korupcijos prevenciją Valstybiniame Šiaulių dramos teatre atsakingo asmens kontaktai:
Martyna Žironienė, tel. +37061641964, el. p. martyna.zironiene@vsdt.lt


Jeigu norėtumėte pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome pateikti siūlymus nurodytais kontaktais, taip pat tai padaryti galite el. paštu martyna.zironiene@vsdt.lt arba tiesiogiai atvykus į Teatrą, ar pateikti paštu Tilžės g. 155, Šiauliai.
 
Antikorupcinio elgesio taisyklės.
Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingo asmens pareigybės aprašymas.
 



Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
ANTRASIS PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
93 TEATRO SEZONAS