2013 m.
Barnabė – Marcelis Panjolis „Duonkepio žmona“, rež. Arvydas Lebeliūnas.

2012 m.
Unteroficierius, tardytojas, choras, prievaizdas, darbininkai, prekiaujantis jaunimas, miestiečiai, merginos, areštantai, ginkluoti sargybiniai – Nikolajus Leskovas „Ledi Makbet iš Mcensko apskrities“, rež. Raimundas Banionis.

2011 m.
Henkas - Tenesis Viljamsas „Iguanos naktis″, rež. Gytis Padegimas.
Finansų ministro liokajus, sargyba - Jevgenijus Švarcas „Šešėlis″, rež. Nataša Ogaj-Ramer.

2010 m.
Markizas Forlipopolis - Carlo Goldoni „Viešbučio šeimininkė″, rež. Regina Steponavičiūtė.

2009 m.
Atroposas - Pjeras Šeno „Į sveikatą, pone!″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Roberas - Robert Lamoureux „Sriubinė″, rež. Nijolė Mirončikaitė.
Vikontas de Valveras - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.
Linjeras - Edmond Rostand „Sirano de Beržerakas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2008 m.
Kareivis - Carlo Gozzi „Princesė Turandot″, rež. Aidas Giniotis.
Bindingas - Erich Maria Remarque „Trys draugai″, rež. Regina Steponavičiūtė.
II gerbėjas - „...su meile - Marlene Dietrich″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Kancleris - „Sausio žibuoklės" pagal Samuelio Maršako pasaką „Dvylika mėnesių″, rež. Nijolė Mirončikaitė.

2005 m.
Dignitorius - Witold Gombrowich „Jungtuvės″, rež. Algimantas Pociūnas.

2004 m.
Anicokas - „History of Lithuania″ pagal Juozą Erlicką, rež. Regina Steponavičiūtė.

2003 m.
Lapinas Raulas. Plėšikas Hablicelis. Laimutis - Janošo ir V. Bonzelso pasakų motyvais „Panama labai graži″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Visuomenės narys - Ilja Ilfas, Jevgenijus Petrovas „Aukso veršis″, rež. Sigitas Račkys.

2002 m.
Etiopas - Hiljermė Fiheiredas „Lapė ir vynuogės″, rež. Regina Steponavičiūtė.
Žnaibius - „Baltoji stirna″ Džeimso Terberio pasakos motyvais, rež. Eduardas Saulius Pauliukonis.
Jaunikis - Kazys Boruta „Baltaragio malūnas″, rež. Algimantas Pociūnas.

2001 m.
Kareivis. Kalinys - „Juozapas Šveikas″ Jaroslavo Hašeko romano motyvais, rež. Sigitas Račkys.

2000 m.
Kareivis. Tarnas - Jozeph Bedier „Tristanas ir Izolda″, rež. Ugis Brikmanis.
Žvejys. Šuo. Žuvis - Kostas Kubilinskas „Joniukas aviniukas ir sesytė Elenytė″, rež. Juozas Žibūda.
Endis - „Skudurinė Onutė″ pasakų apie Skudurinę Onutę motyvais, rež. Regina Steponavičiūtė.

1998m.
Kareivis juoda uniforma. Andoros gyventojas - Max Frisch „Andorra″, rež. Peteris Stoičevas.

FILMOGRAFIJA

2009-2015 m. „Naisių vasara“ (rež. Raimundas ir Violeta Banioniai, Saulius Balandis), TV serialas.