Severinas Norgaila

Aktorius

Atgal
Gimė 1992 m. Pakruojyje, augo Bardiškių kaime (Pakruojo raj.).
1999–2003 m. mokėsi Bardiškių pagrindinėje mokykloje.
2003–2011 m. lankė Žeimelio vidurinę mokyklą.
2015 m. baigė Estrados meno studijų programą Šiaulių universiteto menų fakultete.
2014–2015 m. dirbo aktoriumi Kelmės mažajame teatre.
Nuo 2015 m. Valstybinio Šiaulių dramos teatro bendradarbis.
Nuo 2016 m. sausio mėn. dirba aktoriumi Valstybiniame Šiaulių dramos teatre.
Muzikinės grupės „Auksa Žovis“ narys.

VAIDMENYS
2020 m.
Saulius -
Rimantas Kmita „Remyga“, rež. Oskaras Koršunovas.
Autorius - Falkas Richteris „Protect me", rež. Paulius Ignatavičius.

2019 m.

Filostratas, Pakas - Viljamas Šekspyras (William Shakespeare) „Vasarvidžio nakties sapnas“, rež. Paulius Ignatavičius.
Specialistas, Saša, Kareivėlis, Kirilas, Žmogus - Michailas Durnenkovas „Ežeras“, rež. Agnius Jankevičius.

2018 m.
Jim Morrison - Aleksandr Špilevoj „Bagadelnia“, rež. Aleksandr Špilevoj.
Svetimas - Eugene Ionesco „Tobula Pora“, rež. Paulius Ignatavičius.
Kukučio kelionės draugas (įvedimas) – „Kukučio kelionė“ pagal Marcelijaus Martinaičio „Kukučio balades", rež. Inga Norkutė.
Vaidmuo - interaktyvus judesio spektaklis „Vandeninis nuotykis“ (0-3 m.), rež. Birutė Banevičiūtė.

2017 m.
Lambertas - „Tegyvuoja Lambertas!“ pagal Džanio Rodario apysaką-pasaką "Dusyk gyveno baronas Lambertas", rež. ir inscen. aut. Antanas Gluskinas.
Vincentas – Marius von Mayenburg Skulptūra“ (N-14), rež. Paulius Ignatavičius.

2016 m.
Giedotojas – „Vardan tos“ pagal P. Vaičiūno pjesę „Patriotai“, rež. Aidas Giniotis.

2015 m. (teatro bendradarbis)
Velnias – „Nebylys“ pagal J. Tumo-Vaižganto to paties pavadinimo kūrinį, rež. Jonas Vaitkus.

2015 m. (teatro bendradarbis)
Kiškis Draugelis – „Kalėdų žaislai“, insc. aut. ir rež. Arvydas Lebeliūnas.

2014 m. (teatro bendradarbis)
Literatūrinė-muzikinė kompozicija „SAVA“ su aktoriais Monika Šaltyte ir Juozu Bindoku.

FILMOGRAFIJA

2016 m. Jūratės sūnus - „Naisių vasara. Sugrįžimas“ (rež. Raimundas Banionis, Saulius Balandis), TV serialas.
2017 m. nusifilmavo filme "Purpurinis rūkas" (rež. R. Banionis).

APDOVANOJIMAI

2021 m. Šiaulių miesto savivaldybės premija reikšmingą meninę veiklą Valstybiniame Šiaulių dramos teatre, ryškius charakteringus vaidmenis 2020 metų sezono spektakliuose „Ežeras“, „Remyga“, „Protect me“ ir „Bjaurusis ančiukas mokykloje“.

2020 m. moterų klubo „Šiaulietė" prizas kategorijoje nepagrindinis (vyro) vaidmuo už Filostrato, Pako vaidmenį spektaklyje „Vasarvidžio nakties sapnas“ (rež. P. Ignatavičius).

2020 m. VŠDT aktorių profesinės sąjungos "Aktorių gildijos"  - "Kolegų" prizas.

2019 m. Moterų klubo „Šiaulietė“ prizas už virtuoziškai atliktus vaidmenis spektaklyje E. Ionesco „Tobula pora“ („The Perfect Match arba su naujais metais, Ionesco!“, rež. P. Ignatavičius).

2019 m. Aktorius Severinas Norgaila nominuotas "Auksiniam scenos kryžiui" (2018 m.) nepagrindinio vaidmens kategorijoje už Svetimo vaidmenį E. Ionesco „Tobula pora“ („The Perfect Match arba su naujais metais, Ionesco!“, rež. P. Ignatavičius).Faktai apie mus

1931 ĮKURTAS VALSTYBĖS TEATRO ŠIAULIŲ SKYRIUS
2 PROFESIONALUS TEATRAS LIETUVOJE
90 TEATRO SEZONAS